Publications

Hildenberg verdient een begrafenis met staatseer

  • 06 Jun 2017

In tijden van crisis is alle hoop gevestigd op een minister van Financiën. Suriname heeft sinds de jaren 1948 tot heden 37 ministers van Financiën versleten. Dat is ongeveer één minister per twee jaar. Sommigen, met name ‘waarnemende of ad interim ministers’ pasten slechts kort op de winkel en zijn in de vergetelheid geraakt. Anderen, bijvoorbeeld wijlen Humphrey Hildenberg, maakten meerdere kabinetsperiodes mee en drukten jarenlang hun stempel op de Surinaamse staatshuishouding.

Wie van deze 37 ministers was of is de beste? Wij zouden een historisch nieuwsblad kunnen uitgeven en deze vraag kunnen stellen aan een aantal deskundigen: sociaaleconomische historici, VES leden, bankiers, docenten economie en bedrijfskunde aan de verschillende instituten en instellingen. Ik hoef niet lang te wikken en wegen. Hildenberg heeft in drie termijnen Suriname gediend. Ik ben in dienst getreden toen hij de eerste keer minister was en uitgetreden in zijn derde tevens laatste termijn. Nu ik bijkans 20 Ecofin arbeidsjaren achter de rug heb, is Hildenberg voor mij de beste minister van Financiën die Suriname gekend heeft: hij leidde Suriname de 21e eeuw in, nam diverse initiatieven die Suriname op financieel en fiscaal gebied in de 'nieuwe tijd' brachten, en legde een belangrijke basis waarop thans kan worden voortgeborduurd.

Hildenberg zorgde (mede) voor:
de omzetting van de gulden in de huidige SRD
de afschaffing van de 3 nullen
de succesvolle implementatie van het SAP (I en II)
de hoogste spaarsom van onze monetaire reserve
de FIN-FIN relatie tussen Ned-Sur
de toetreding van Suriname tot de Caricom
de Self Assessment inkomstenbelasting in Suriname
de nieuwe Invoerrechtenregeling
Het Asycuda systeem bij de Douane
Het enig document als inklaringsformulier etc.

Hildenberg had een hekel aan monetaire financiering, devaluaties en het sluiten van dure leningen. Hij werkte op bekwame wijze, samen met duo-monetarist en vriend wijlen en oud governor André Telting, zonder zelf flamboyant te zijn, als een harde saneerder en een strenge budgetbeheerder. Als financiële man van het Front drong hij liefst 3x de staatsschuld terug en verwierf hij het imago van 'een gierige econoom'.

Hildenberg zal niet worden herinnerd om zijn consumptie-stimulerende maatregelen. Toch heeft Hildenberg de schatkist naar behoren beheerd, en heeft hij goed op het geld gelet. Hij had hier een lastige rol en dat heeft hij goed gedaan. Ik typeer hem als een solide minister in turbulente tijden. Hij koppelde de overheidsuitgaven aan de trendmatige groei van het nationale inkomen. Hij was altijd minister ‘in een moeilijke tijd. Gezien de omstandigheden heeft Hildenberg de beste prestaties voor de overheidsfinanciën gerealiseerd.

Hildenberg zelf heeft ooit tegen mij gezegd dat Financiën een gemakkelijke post was: ‘Je hoeft maar één ding goed te kunnen en dat is 'nee' zeggen. De enige keer dat je 'ja' mag antwoorden, is op de vraag: “Zei je echt nee?”’. Hildenberg is lang in staat geweest om de financiën in het gelid te houden. En uiteindelijk is dat het belangrijkste wat je volgens deskundigen moet doen om de beste minister van Financiën te worden: de hand op de knip houden.

Ik hoop dat de NPS, zijn partij, zijn memoires zal uitgeven: Overheidsfinanciën en fiscaliteit na 14 jaar minister Hildenberg. Zijn uitvaart in 2017, verdient een herdenkingsbijeenkomst, niet alleen in Grun Dyari, maar ook op het ministerie van Financiën. Hij heeft echt de 'statuur van een staatsman’. Een technisch deel van het ministerie mag best bij wijze van uitzondering naar hem worden vernoemd, vanwege zijn onberispelijke integriteit.

Oud-governor André Telting kreeg op 11 augustus 2010, een staatsbegrafenis.
Iedereen van betekenis was er om een laatste groet te brengen aan het overleden boegbeeld. Steun, toeverlaat en goede vriend Humphrey Hildenberg liet toen zijn tranen de vrije loop.

Hidenberg en Telting (HT) hebben gezorgd voor de Hoogste Telling (HT) van onze monetaire reserve met de Hoogste Technieken (HT) voor Suriname. Het duo is er niet meer. Ik hoop ook op een begrafenis met staatseer van Humphrey Hildenberg, natuurlijk in overleg met de nabestaanden en autoriteiten. Moge de ziel van Humphrey Hildenberg het Grote Licht bereiken...