Publications

Surinamers in betere positie dan andere allochtonen

  • 03 september 2009

Den Haag - Surinamers maken ongeveer twee procent uit van de Nederlandse bevolking. De Surinaamse gemeenschap is in tien jaren tijd gegroeid met 49.000 personen. In 2001 was deze gemeenschap goed voor 285.000 zielen en in 2007 voor 334.000. De prognose is dat de Surinaamse gemeenschap in Nederland de komende jaren geen grote groei zal doormaken. Surinamers hebben van 2001 tot en met 2006 tussen netto 15.500 en 17.500 euro huishoudinkomens per jaar gehad. Hiermee steekt de Surinaamse gemeenschap boven alle andere allochtonen groepen die in 2007 allemaal gemiddeld 1.000 euro minder aan inkomen hadden dan autochtonen. De autochtoon zat in 2006 op een gemiddeld jaarinkomen van 22.100 euro. Dit blijkt uit de eerste editie van ëCijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009í van de Nederlandse overheid waarin basisinformatie over de beleidsthemaís van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) zijn vervat. Uit de cijfers blijkt verder dat er 248.000 Surinaamse Nederlanders in de leeftijdsklasse vijftien tot 65 zijn. Hiervan leeft 33,2 procent van een of andere uitkering. Turken en Marokanen schieten Surinamers in percentages voorbij als het om uitkeringen gaat. In vergelijking met overige allochtonen doen Surinamers het goed in het onderwijsproces. Ongeveer 104.000 Surinamers hebben een Havo-, VWO- of Hbo-opleiding en 8.000 hebben wetenschappelijk onderwijs genoten, een master of doctorsopleiding. Van 3.000 Surinamers is het opleidingsniveau onbekend, 17.000 hebben basisonderwijs genoten terwijl 32.000 voortgezet onderwijs op junioren niveau heeft gevolgd. Tweeenzestig procent van de Surinamers hebben een partner uit de eigen groep, terwijl 29 procent de voorkeur hebbengegeven aan een autochtone partner en negen procent van de Surinamers hebben hun partner uit een andere groep gekozen. Ruim 93 procent van de Surinamers hebben nooit problemen met Nederlands, in gesprek en bij lezen en schrijven. Ook hier steken ze met kop en schouder boven andere allochtone groepen uit. ìHet is alom bekend dat Surinamers het vrij goed doen in de Nederlandse samenleving. De cijfers en feiten staven dit nuî, reageert fiscaal deskundige Robby Makka. Vooral de nieuwe generatie Surinamers doen het volgens Makka ontzettend goed en ìgaan nog steedsî hoger op de maatschappelijk ladder. ìZe hebben hun opvoeding en bagage ook in Suriname gehadî. ìHet staat buiten kijf dat Surinamers het goed doen en de complimenten gaan ook richting de ouders van al deze personenî. De taal is zeker ÈÈn van de pluspunten die Surinamers mee hebben. ìMaar Surinamers ontwikkelingen zich ook snelî. Makka is er voorstander van dat ook de Engelse taal in het Surinaams onderwijssysteem goed ingepast wordt, omdat steeds meer blijkt dat Engels als vaktaal gebruikt wordt.