Publications

Surineds verzwegen miljoenen voor de fiscus

  • september 2011

DEN HAAG - Ruim vijfig Nederlanders hebben in drie jaar bijna vier miljoen euro, die ze in totaal in Suriname hebben geparkeerd, verzwegen voor de Nederlandse fiscus. De 54 personen gaven onjuiste informatie aan de autoriteiten om zo te kunnen blijven genieten van diverse uitkeringen van de Nederlandse Staat. Dit blijkt uit het rapport Integrale Rapportage Handhaving 2010 vanhet Nederlands Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF).

Tijdens vermogensonderzoeken stuitte het bureau in 2010 op circa 12 miljoen euro onterecht niet gemeld buitenlands bezit. Het IBF heeft in bijna de helft van de 371 onderzoeken daadwerkelijk vermogen in het buitenland geconstateerd. De meeste onregelmatigheden komen uit Turkije, Marokko en Suriname. Voor wat Suriname betreft gaat het alleen al in 2010 om 21 fraudeurs die er samen 1,4 miljoen euro. De onderzoeksperiode loopt vanaf 2008. Het eindrapport is eind vorige week door de Nederlandse staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer gestuurd.

“Elke uitkeringsfraude, hoe hoog of laag dan ook, is zeer ernstig”, reageert fiscaal jurist Robby Makka desgevraagd. Hij pleit evenwel voor meer transparantie van het onderzoek en de resultaten die daaruit voortvloeien. “We kunnen op basis van dit rapport niet stellen of die uitkeringsfraude hoger ligt dan die 1,4 miljoen euro.” Voor de vaststelling daarvan zal er dus een breder onderzoek moeten komen. Wel kan volgens hem uit de cijfers geconcludeerd worden dat Nederlanders enorme vermogens in Suriname bezitten. “Ik durf geen schatting te maken, maar uiteraard loopt dat in de tientallen miljoenen euro’s”.

Makka pleit voor adequate inning van vermogensbelasting en huurwaardebelasting door de Surinaamse overheid. De overheid zal hiermee de staatsinkomsten sowieso gaan vergroten. Anderzijds doet Makka een noodoproep aan de Surinaamse Nederlanders om via scholing en het benaderen van de juiste instanties en personen, hulp te vragen waar die nodig is, en niet te gaan frauderen. Fraude is nimmer goed te praten en ook Makka is voorstander van verzwaring van de sancties op Nederlanders die frauderen