Publications

Financiën en CBvS presteren ondermaats

  • 30 juli 2013

De minister van Financiën en de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) communiceren onderling en met de samenleving erg slecht en presteren ondermaats. Dit blijkt uit een analyse van de fiscaal jurist mr. Robby Makka. Hij heeft gemerkt dat het duo communicatief niet erg vaardig is en meent dat ze gezien de huidige perikelen die zich afspelen, een ...

Foto: Minister van Financiën Wijnerman en governor van CBvS, Gilmore Hoefdraad
gezamenlijke persbriefing hadden moeten geven. Er schijnt een erg stroeve samenwerking tussen de minister en de governor te zijn en Makka prefereert liever het koppel Jim Bousaid/Shirley SowmaSumter. Makka benadrukt, dat de governor van de CBvS er mede voor gezorgd heeft dat de economie een kookpunt heeft bereikt.

Er waren aanvankelijk vele goede economische indicatoren, maar inmiddels lijkt de Surinaamse economie oververhit te zijn geraakt. De recente verhoging van de valutawisselkoersen kan gezocht worden in slecht economisch beleid, slechte communicatie en timing, die op het conto van de governor kunnen worden geschreven.

Ook de minister van Financiën is primair aan te rekenen op een aantal zaken, meent Makka. De realisatie van projecten is erg ondermaats en ook het financieel beleid laat te wensen over. De regering loopt achter de feiten aan en is steeds SRD 300 miljoen in de min.

De fiscaal jurist stipt aan, dat de lopende ontvangsten en uitgaven beheersbaar dienen te zijn en in lijn moeten lopen met de staatsschuld. Het is van belang, dat men niet geld gaat zitten uitgeven, wat men nog niet heeft verdiend. Tijdens een vraaggesprek met Radio ABC wees Makka er tevens op, dat de minister van Financiën van geen enkel instituut, ministerie of directoraat ondersteuning krijgt voor het monetaire verhaal dat ze opdist.

Daarbovenop stapelen de perikelen op diverse ministeries zoals het Ministerie van Openbare Werken zich op en komen allerhande dubieuze praktijken, zoals de nooduitgaven bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, boven water. Volgens Makka worden er bovendien meerdere projecten uit het Meerjaren Ontwikkelings Plan slecht of helemaal niet ten uitvoer gebracht.

De preshipment inspectie van de SGS is slecht voorbereid en mislukt en een Delfstoffen-, Energie-, Grondregistratie-, Taxatie- en Kennisinstituut zijn, evenals de doorvoering van een minimumloon, niet doorgevoerd, aldus Makka. Hij achtte het overigens niet raadzaam wederom een minister naar huis te sturen als er geen persoon van kaliber daartegenover staat.