Publications

Carifesta ‘Overseas Talkshow’ met Jinny Gajadien en Robby Makka

  • 6 August 2013

In Rotterdam hebben enkele Surinaamse ondernemers op 3 augustus 2013 aandacht besteed aan de komende Carifesta. Dit initiatief had meer te maken met de eigen verbondenheid van de ondernemers met Suriname dan met de Carifesta organisatie in Suriname. Belangrijke thema’s rondom Carifesta c.q. Caricom komen helaas in het feestprogramma van Carifesta niet aanbod.

Op zondag 11 augustus wordt Carifesta Overseas TalkShow gehouden. Het is een programma waarin de onderwerpen: toerisme in Suriname in samenhang met Caricom en Europa, luchtvaart economie van Suriname in relatie tot Caricom.

Daarnaast wordt de economische situatie binnen Caricom verband besproken. Hierbij wordt gekeken naar de groeiende invloed van China en Brazilie op de houthandel en delfstoffen van Suriname. Zijn er op langer duur meer nadelen dan voordelen gelet op de milieu-effecten. Tenslotte wordt in dit kader de vraag gesteld: “welke bijdragen kunnen Surinamers in de diaspora leveren aan een gezonde ontwikkeling van Suriname?”

Voor deze talkshow zijn uitgenodigd ir. Jinny Gayadien en mr. Robby Makka. Gayadien heeft civiele luchtvaart gestudeerd en eigenaar van reisbureau Selkam in Rotterdam.

Makka is fiscaal-finance jurist (Msc Erasmus school of Economics). Zijn doctoraal studie betrof: Fiscaal Economisch Wetgeving Suriname (toetreding) tot Caricom. Makka heeft in de jaren 90 tot 95 Suriname toetreding tot Caricom en Caraibean Common markt meehelpen voorbereiden.