Publications

Suriname toe aan groot economisch congres voor bepalen richting economie

  • 12 October 2013 van Herald

Dit met als doel de economische paragrafen die we hebben in onder andere ons Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) 2012-2016, de diverse jaarreden van de huidige regering, de laatste Rekenkamerverslagen, maar ook de jongste scripties van jonge afgestuurde economen, te bestuderen en te brainstormen over diverse economische vraagstukken.

Dit is de stellige overtuiging van Fiscaal jurist en ecomische analist Robby Makka. De resultaten van het jaarlijks terugkerend congres zouden moeten worden vervat in een resolutie van concrete aanbevelingen aan de regering en meer specifiek de monetaire autoriteiten voor uitvoering.

Makka legt een en ander alsvolgt uit:
De fiscaal-jurist was overigens bij het vertrek van ex-financien minister Wonny Boedhoe gepolst om de post van Finacien in te vullen, onthulde hij aan Radio 10. Hij zou nu als hem gevraagd wordt wel zitting willen nemen in een economische denktank om de president van ecnomisch advies te voorzien.