Publications

45 jaar Arya Samaj in Nederland

  • 23 November 2013 17:00 - 18:00

De Vereniging Arya Samaj Nederland( ASAN) bestaat 45 jaar. Dit werd onlangs gevierd in feestzaal Tropical te Den Haag met een middagconferentie en een avondvullend cultureel programma. ASAN werd opgericht in 1968 door Surinaamse Hindoes die nog voor de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland kwamen en zich voornamelijk vestigden in Den Haag. Van de naar schatting 170000 in Nederland wonende Hindoes is 15% aanhanger van het gedachtegoed van Swami Dayanand, de Arya Samaj. De rest van de groep Hindoes in Nederland is aanhanger van de Sanatan Dharma. Het gedachtegoed van de Arya Samaj kenmerkt zich door het afwijzen van beeldenverering, pelgrimages, voorouderverering en het geloof van wereldlijke incarnaties van de Almachtige en het offeren in Tempels. Dit alles in tegenstelling tot de Sanatan Dharma. Of beluister hier de uitzending.

Verdeeldheid
Sinds de oprichting van ASAN zijn er – verspreid over heel Nederland – veel andere Arya Samaj verenigingen en stichtingen opgericht. Om al deze organisaties vanuit een centraal punt structuur te geven, werd in 1987 de overkoepelende Stichting Federatie Arya Samaj Nederland, FAS-NED, opgezet. Uit onvrede over het beleid van FAS-NED ontstond in 2007 een nieuwe overkoepelende stichting. Pratinidhi Arya Sabha Nederland( PRASNE) die momenteel zo’n 14 van de 30 lidorganisaties onder zich heeft.

Robby Makka, die al langer dan een jaar de nieuwe voorzitter is van ASAN, is niet blij met het voortbestaan van twee overkoepelende organisaties die ieder de helft van de gemeenschap zeggen te vertegenwoordigen. Hij pleit daarom voor en spoedig herstel van de eenheid. Om zijn streven kracht bij te zetten heeft de ASAN-voorzitter de viering van het 45 jarige jubileum aangegrepen om de voorzitters van PRASNE en FAS-NED bij elkaar te roepen om te praten over eenheid en verzoening.

In Hindoewijzer een verslag van de viering van het 45 – jarig bestaan van ASAN.