Publications

‘1ste donderdag 2014, donderspeech van Bouterse nodig”

  • 02-01- 2014

Robby Makka “Een donderspeech op 1ste donderdag, 1ste kantoordag in 2014, te houden voor alle ministers, voorzitters en leden van taskforces, directeuren van ministeries en bedrijven, overige managers maar ook aan (kader)leden van NDP is het eerste wat president Bouterse moet doen bij de start van het nieuwe werkjaar 2014. Hij, de president, moet dan persoonlijk langs gaan bij alle organen, instituten en personen voor zo’n peptalk . Want dat heeft hij in 3,5 jaar niet (goed) gedaan. Dan zal hij meer te weten komen over wat er leeft bij de overheid, de deskundigen en ambtenaren. Hierbij kan hij zichzelf nuchter in de spiegel kijken, reflecteren, feedback vragen en corrigeren. Dat is het minste wat hij kan doen. Er is weinig tijd, er is slechts 1 vol kalenderjaar te gaan”, aldus Financiën-jurist Robby Makka in een openinginterview in 2014 tegen tegenover Dagblad Suriname (DBS). “En de speech moet geen monoloog worden, maar een gesprek, voor zover de speech of gesprek motiverend werkt of gaat werken”, voegt Makka snel eraan toe. “Want het opzwepen van partijleden in Ocer lukt de NDP-voorzitter wel, maar een jaarplanning managen als president, niet of niet genoeg. Een goed paard is nog geen goede ruiter”, zegt Makka verder in een beeldspraak over een grote politieke leider die waarschijnlijk geen manager maar kan worden.

Robby MakkaTerug- en vooruitblikken
Volgens Makka die op verzoek van DBS het jaar 2013 moest terugblikken en 2014 vooruitblikken, hebben deze “blikken” slechts zin als men de juiste bril en ogen gebruikt. “De jaarrede 2013 en delen van MOP 2012-2016 moeten in samenhang worden doorgenomen en bestudeerd. En dat is niet weinig. Begrotingssloten zijn er niet, transparante realisaties per ministerie evenmin, ook geen jaarrekeningen en jaarverslagen goedgekeurd door Rekenkamer of Clad of DNA, de genoemde op te zetten instituten en structuren zijn er niet. Zie daar de tegenstellingen.” De grootste tegenstelling zegt Makka is van Bouterse zelf: de “regering heeft het zeer goed gedaan, maar de NDP was slecht”. “Maar de NDP is toch als grootste partij in de regering? Stel dat de NDP het goed had gedaan, dan zou de 6,5 van de NDP-sympathisanten veel hoger zijn. Dus hard werken geblazen. En dan nog ander tegenstelling: president Venetiaan werd toen bekritiseerd dat hij teveel NPS-leider was op Grun Yari. Maar, president Bouterse doet nu hetzelfde, nota bene met ferm en vuurwerktaal. En ook de DNA-leden van NDP moeten volgens hem quorum verlenen, volgens het oud-lid van DNA de heer Bouterse. Maar de president gaat nu zelf niet of weinig naar de DNA. Een toen hijzelf DNA-lid was, schitterde het geachte lid Bouterse zelf door absentie’, herinnert Makka zich.

Gebrekkige stuwkracht overheid
Ook zei Bouterse in zijn jaarrede 2014 dat de overheid “niet over de volle uitvoeringscapaciteit beschikt die nodig is om de ontwikkeling die Suriname als land voorstaan, te stuwen”. ‘Maar het is de president in persoon (3,5 jaar) met nota bene raadadviseur en ex-president Wijdenbosch (4 jaren 1996-2000), eigenlijk dus 2 presidenten, die totaal 7,5 jaar in de coalitie leiding geven aan deze overheid die een waterhoofd is. Leiding met toenemende staatsmiddelen is niet gegeven waarmee zij de overheid hadden moeten kunnen transformeren en klaarstomen voor stuwkracht. En zij hadden 2012/2013 alles mee toch?’, zegt Makka. De economische groei was 4%, een beheersbare inflatie, top olie- en goudprijzen, de devaluatie, 1 miljard monetaire reserve en 1 miljard dollar van Staatsolie. Volgens Makka zijn de wijzigingen in het kabinet enigszins goed maar daarnaast ‘HRM onprofessioneel’. Drie 3 ministers bij RGB en tot gisteren 1 januari geen officiële “minister op ministerie van Financiën” is slecht management. Makka verwijst hierbij naar zijn interview aan DBS in augustus 2012.

Van Idsingastraat blijft onderlopen
‘Wie in de van Idsingastraat rijdt, merkt dat het gedeelte van met name Keizerstraat bij minste regen meer dan blank ligt, en nog steeds na 44 jaar. Om maar niet te praten over andere buurten. Of over de stroomonderbrekingen. Er is een kerk in de buurt, minimaal 2 scholen, de Maria en Wulfingschool, ondernemers etc.’ Verwijzend naar dit voorbeeld zegt Makka dat het OW-beleid van tientallen jaren illustratief is voor de politiek. ‘Wij hebben als regering goed gedaan, hebben de hoogste economische groei van het Carabisch gebied, laagste staatsschuld, wij zijn het vijfde rijkste land van de Caricom, met een inkomen per hoofd van de bevolking van 8.480 US dollars (volgens de Wereldbank), maar wij “strugglen” met de uitvoering van de sociale agenda. Hoewel dat ontkend wordt, is 2013 voor velen een jaar van proberen te overleven geworden. De waardedaling van de Surinaamse munt in 2011 met bijkans 20 procent, zal ook in 2014 voelbaar zijn. De verhoging van de AOV en kinderbijslag is hierdoor verdampt. Ambtenaren dienen zichzelf te hervormen, verdienen een beter kerspakket, een 13de maand en betere fiscale voordelen met een goede Fiso.’

Teruggang en armoede
‘Op financieel economisch gebied is onze monetaire reserve drastisch verminderd. De woningbouw is ondermaats. De werkloosheid onder de jongeren en vrouwen is in het afgelopen jaar niet afgenomen. Naschoolse opvang kent nog zoveel problemen, leerkrachten en keukenpersoneel die laat zijn uitbetaald. De inkomensverdeling staat nog scheef, de armoedegrens is nog hoog, loontrekkers komen niet uit, de informele sector is nog niet formeel gemaakt (verklaring VSB), de hervorming van fiscaal stelsel, hervorming van banken etc. Kortom, uitdagingen genoeg in 2014, ondanks alle beloften van de huidige regering.’

Boekwerk president
‘De president heeft een (ander) boekwerk, met regering heeft het goed gedaan, in Ocer gepresenteerd, terwijl de oppositie en ook analytici een ander boekwerk produceren aan achterstanden in activiteiten. Volgens Makka zijn de genoemde zaken van de president regulier en overheidsgerelateerde, normale ambtelijke werkzaamheden, waar tegenover begrote middelen en normaal werken staat. “Als je wil eten moet je koken, afwassen en afruimen”, dat som je niet op in een boekwerk. Maar als er grote zaken erin staan en de hoop is dat dit gepubliceerd wordt op de sites van de overheid, dan moeten wij dat waarderen en erkennen”, zegt Makka. “Zoals de verzekeringen van schoolgaande kinderen, waarvoor de ouders moesten opdraien. Die worden nu betaald door de Staat, de 24-uurs kinderopvang die de regering op zich heeft genomen, voeding, kleding, transport en recreatie voor alle kinderen in opvangcentra worden vanaf november 2013 gesubsidieerd. Ook de vijfhonderd schoollokalen die binnen een jaar gebouwd zijn. Water- en stroomvoorziening zijn meer binnen het bereik gebracht van vele mensen. Dat moeten wij plussen en niet minnen.’

Fileren en royeren
“President Bouterse zou de oppositie fileren. Dat zei hij op 5 november 2013 in de DNA. Als de leden maar in de zaal zouden zijn.” Later nam de president het woord “fileren” terug. Op owru jari zei de NDP-leider dat hij de zwakke NDP leden in 2014 zal “royeren”. Op zijn Johan Cruijffs, zei Bouterse verder, het Front kan niet winnen, maar de NDP is in staat om te verliezen”.’ Fileren, royeren, winnen en verliezen, zijn de laatste “woorden” die bij Makka bijblijven in een vooruitblik in 2014. Dat zal inderdaad de strijdmethode zijn, de rest is voor NDP minder van belang.’ Volgens Makka zal de president weer zeggen, “de regering heeft het zeer goed gedaan”, maar dan heeft hij niemand gefileerd en geroyeerd, omdat hij de anticorruptiewetgeving niet heeft geïmplementeerd, geen kruistocht tegen corruptie heeft doorgevoerd, geen donderspeech heeft gehouden en ook niet in de spiegel heeft gekeken. ‘Behalve dat zijn eigen NDP-leden kunnen beginnen te “roeren”, is het risico dat sponsoren, zwevende kiezers en ook bondgenoten iets kunnen doen: bundelen in een nieuw naam, nieuw slogan, nieuw elan, jongere en energiekere oppositionele leiding. Wat gebeurt er dan? Dan heeft Bouterse ook gelijk gehad, de grootste tegenstander van NDP is NDP zelf. De sprint en dreigement welke is ingezet door Bouterse is in een ander Cruijffiaans spreuk te vatten: “Als je een politieke leider als president ziet sprinten, dan is hij of moe of is hij te laat vertrokken”.’