Publications

Robby Makka: ‘Trek infuus uit zwakke banken’

  • 11-03-2013

‘De beslissing om de aandelen van Hakrinbank en Landbouw bank af te stoten aan sterkere investeerders is in essentie uitstekend. Er is niks mis mee. Het zal wel in en na goed overleg met de Vereniging van Bankiers en de Vereniging van Economisten moeten gebeuren. En ik zou het docentenkorps van Adek unit Economie, voor wat betreft onderzoek en internationale analyse, zeker erbij betrekken. Het sleutelwoord is transparantie. En niet vergeten de goede communicatie naar cliënten. Dat zegt economiekenner Robby Makka tegenover Dagblad Suriname.

Volgens Makka zal het wereldwijde speelveld van de banken de komende jaren gedomineerd worden door een handvol zeer grote banken. Die beschikken over een zeer sterke balans. Alleen zij zullen overleven. Daarnaast hebben zij ook een wereldwijde kapitaalmarktdekking. Als gevolg van de omvangrijke hervormingen die de banken te wachten staan op het gebied van liquiditeit, kapitaal, systeemrisico, supervisie en ondernemingsbestuur ervaren vele ondernemingen wereldwijd een steeds grotere druk om te voldoen aan de eisen van de nieuwe regelgeving. Deze druk heeft ingrijpende gevolgen voor het bankenlandschap. ‘Vooral minder grote banken, die een vergelijkbare sterke balans en deskundigheid van ieder marktsegment ontberen, zullen het moeilijk krijgen om tegen de grote jongens op te boksen.’ Dit is de internationale trend. Suriname moet met deze trend meegaan, hoezeer wij een klein land zijn. Dus zegt de financieel jurist Makka dat afstoten, fuseren, samenwerken, sterkere jointventure maken, de enige optie is. Er is geen plaats voor ‘second tier’ banken. Deze zal dan ook zowel in de breedte als in aantal fors inkrimpen. Oud-president van de Centrale Bank Goedschalk wilde al de vier staatsbanken laten fuseren. Het is dus een oud plan uit de ‘koelkast’. Ook wijlen Telting had dit koersplan. En nu gaat het om continuering. Volgens Makka spreekt Landbouwbank-directeur Hindori de juiste taal. ‘Ik ben met haar roerend eens.’ Landbouwbank bestaat al 41 jaar en er zijn nieuwe jointventures nodig. Het is of fusie of afstoten. Suriname heeft 9 banken en eigenlijk moesten er 6 zijn. We kunnen ook zeggen dat slechts 2 of 3 nodig zijn. De beleidscontouren voor het opzetten van een Bureau Kredietregistratie, meer toegankelijkheid van publiek bij banken, bankfinanciering bij grotere massa, en nu de privatisering is toe te juichen. We moeten wel rekening houden met vakcommentaren en onderzoeksresultaten. Negen banken voor een fragiele economie is teveel en weinig activa voor kleine banken is niet uitdagend.

Volgens Makka is het internationaal verder zo dat het aantal ‘challengers of handelsbanken’ dat zich op de markt begeeft, lager zijn dan verwacht. Makka verwijst hierbij naar het jaarlijkse internationale onderzoek ‘Evolving Banking Regulation’ van advieskantoor KPMG. Deze onderzocht de voortgang die banken maken om te voldoen aan alle regelgeving. Het blijkt dat de banken de meeste druk ervaren van de nieuwe eisen op het gebied van kapitaal, liquiditeit en systeemrisico. Vooral de eisen die voortvloeien uit Basel III blijken de banken wereldwijd aanzienlijke hoofdbrekens te bezorgen. De meeste banken vinden liquiditeit en financiering zeer belangrijk. Toch zorgen de recente wijzigingen in de LCR (liquidity coverage ratio) wellicht voor enige verlichting. Er mogen meer activa meegenomen worden om aan de LCR te voldoen en er mag vanuit worden gegaan dat spaarders in een onzekere situatie minder snel hun geld zullen opnemen. ‘We kunnen als Suriname niet aan de kantlijn blijven staan, we moeten mee met de trend’, zegt Makka. ‘Door klein te blijven, gaan we niet groot worden, maar door groot te denken zullen we minder klein worden. Want Makka tenslotte: ‘alleen banken met sterke balans overleven.’