Publications

Robby Makka: Kruisloze tocht tegen corruptie eindigt in zeepbeleconomie

  • 11.mei 2015

Vandaag, het laatste gesprek, in een serie van 5, met Robby Makka over financieel-economische vraagstukken, welke GFC per 2 weken, heeft gepubliceerd.

In dit laatste deel, geeft Makka opiniërend, (onderbouwd met tabel, links en bronvermelding) aan, dat wij na 5 jaar (2010-2015) een zeepbeleconomie hebben overgehouden. Een zeepbeleconomie is een economie, gekenmerkt door afwisseling van sterke groei gevolgd door een snelle ineenstorting Voorbeeld: `Onder de regering Bush had Amerika een zeepbeleconomie, die nog voor het eind van zijn ambtstermijn uiteenspatte. Makka geeft ook aan, de rode kern van fouten, wat er had moeten gebeuren en plet voor een nieuw begrotingsakkoord.

Makka achtereenvolgens via GFC:

– Staatsschuld hoogste sinds 2000 (bijna 6 miljard);
– Monetaire reserve onder de 500 miljoen US;
– Inflatie afgelopen 5 jaar gemiddeld 6%;
– Creditratings BB- mooie sfeer en toch skeer

De links plaats GFC hieronder nogmaals:

http://gfcnieuws.org/makka-tijdbom-tikt-door-staatsschuld-6-miljard-hoogste-sinds-2000/
http://gfcnieuws.org/monetaire-reserve-nu-onder-de-us-500-miljoen/
http://gfcnieuws.org/inflatie-afgelopen-5-jaar-schommelend/
http://gfcnieuws.org/creditsratings-met-bb-mooie-sfeer-en-toch-skeer/

Volgens Makka is de allernieuwste presentatie, van 8 mei van president Bouterse jl. eentje van “alweer”?

Er bestaan meer presentaties dan problemen:

– minister Boedhoe had in 2010 een mooie in het kader van structureel verbeteringsprogramma, (SVB).
– de governor had een geweldige gepresenteerd in Frankrijk.
– minister Rusland had ook een goede presentatie over Financiële reconstructie.
– de bankdirecties, diverse economen en websites hebben scala van overzichten.

Wat wij niet hebben volgens Makka, is een stevige presentatie, duurzaam van aard, gezamenlijke bediscussieerd met bedrijfsleven organisaties en vakbonden in SER verband, met alle externe economen, in een groot economisch congres vastgesteld.

De presentatie is niet het probleem, zegt Makka. Het gaat om plan, do, check, act en dan consequent, consistent, integer vanuit de leiding van het land. Toen in 2012 goede vooruitzichten waren met tekenen van mooie cijfers, dan moest er met prognoses een aanhoudend economisch herstel en opbouw worden ontwikkeld.

Ik moest toen kunnen zeggen, zegt Makka: De werkgelegenheidssituatie begon zich te stabiliseren, de tekorten namen flink af, de rentestand ging omlaag, de koers dropte, en de investeringen veerden op. Deze trend heeft zich in 2013, 2014 en 2015 echter niet voortgezet.

Probleem 1 : A zeggen, B doen, nota bene via de kruisloze tocht tegen corruptie,

Probleem 2 : De inkomsten zijn niet toegenomen als verwacht via fiscus en investeringen.

Probleem 3 : Verspilling met onjuiste keuzen.

Het slecht of niet managen van de 3 problemen heeft als gevolg: zeepbeleconomie. Je eigen programma niet uitvoeren is ernstig. En dat is een (ecofin leiderschap) probleem.

Hier volgt een Recap:

Op 12 augustus 2010: “Bouterse belooft kruistocht tegen corruptie – Na zijn installatie als president van Suriname heeft Desi Bouterse gezegd dat hij een kruistocht tegen corruptie gaat beginnen. Hij zei dat hij als president alleen in het belang van Suriname en de hele bevolking van het land zal handelen.

„Het is met de grootste dankbaarheid dat ik vandaag het ambt aanvaard en dat doe ik niet om een persoonlijke overwinning te vieren, maar om een opdracht te vervullen om mijn land en volk te dienen”, aldus Bouterse tijdens de plechtigheid in de Anthony Nesty Hal in Paramaribo.

Hij voegde eraan toe dat het beleid van zijn regering zal worden gevoerd in overleg en in samenwerking met de partijen van de oppositie. „De oppositie zien we niet als onze tegenstander, die oppositie zien wij als samenwerkingspartner om met ons beleid te maken en in te voeren om zo het breedst mogelijke draagvlak te realiseren.”

Deze start van beloofde ontwikkeling met een aankondiging van corruptiebestrijding was heel sterk. Het sociaal contract hierbij was politiek romantiek met een handreiking naar het volk toe.

En na 5 jaar….

Niet zozeer de oppositie maar eigen partijbonzen tevens ondernemers bonsden hard op de deur en de economie donderde: zie hier een filmpje dat het verhaal binnen de eigen partij versterkt(e). https://www.youtube.com/watch?v=bxrqErMPtl0, en hoe het vertrouwen daalde.

Kernachtig

Geen enkel bestuurshandeling van corruptiebestrijding is gepleegd;

Geen enkel basis of voorbereiding is n deze 5 jaren is getroffen:

Geen extra wetgeving;

Geen case, – verdachten en aanhouding;

Geen instelling van corruptie-instituut;

Geen investering in fraudesoftware;

Geen auditversterking van CLAD, BAD, Rekenkamer;

Geen outfitversterking;

Geen investeringswetgeving;

Geen stabiliteitsfonds;

Geen aantrekking van expertise;

Geen mineraalinstituut;

Geen wet op de jaarrekening etc.

Wat had moeten gebeuren in het kader van de oorzaak corruptiebestrijding is dus: “geen” weghalen, het omgekeerde dus.

Het kabinet van de president gaf het verkeerde voorbeeld. De uitgaven (zie link) stegen enorm ook dat wat begroot is in 2015: zie pagina 1,2,3,4,5.

Bestudeer de kosten. Bv Uitbreiding van faciliteiten van de VP 5 miljoen SRD, en Rekenkamer maar 858.000, Veiligheidsdiensten 17.5. miljoen SRD en innovatiecentrum 1 miljoen SRD. (titel II).

Let op kabinet president 41 miljoen SRD. Dit strookt niet met corruptiebestrijding, want er is geen enkel post hierover en geen enkel bedrag.
http://www.dna.sr/media/79265/Ministerie_van_Binnenlandse_Zaken.pdf

Maar ook het navolgende:

-wetgeving maken en beleid vaststellen met verscherpte strafbaarstelling over corruptie inclusief verscherpte handhaving met instituten en organen;

-keiharde vaststelling: Direct noch indirect, smeergeld of andere onrechtmatige voordelen aanbieden, toezeggen, geven of eisen teneinde opdrachten of andere ongeoorloofde voordelen te verwerven of te behouden is STRAFBAAR. Dit ook managen.

– beleid maken KPS, OM, Juspol en RM versterken met speciale werkarm en Hof;

-bv zeggen en schrijven op gov.sr: ambtenaren of werknemers van zakenrelaties omkopen, werknemers van bevriende zakenrelaties ‘omkopen’, bijvoorbeeld in de vorm van een gedeelte van de contractsom, is geen integere vorm van zaken doen.

Praktisch gezien betekent het ook, dat u onderaannemings-overeenkomsten, inkooporders en adviesovereenkomsten niet mag gebruiken om allerlei dubieuze betalingen door te sluizen. Bij OW had men stevige controle moeten instellen.

-Beloning van tussenpersonen is redelijk en voor rechtmatige activiteiten (facilitation Papiaments): door inzicht te verschaffen in uw doen en laten, bewijst u dat u niets heeft te verbergen. Zo kunt u een lijst aanleggen van tussenpersonen, waar u bij transacties gebruik van maakt. Nuttig bijvoorbeeld, als u met de overheid zaken doet.

-Inzichtelijk en publiekelijk maken van uw strijd tegen omkoping en afpersing: spreek u publiekelijk uit tegen onfrisse praktijken en laat zien hoe u in als kabinet hier mee omgaat. Door openheid en het aangaan van een dialoog met het publiek kunt u anderen bewust maken van het probleem en uw wil om dit aan te pakken. Spreek in het Parlement hierover.

Uw personeel bewustmaken van het anti-corruptiebeleid van Suriname; maak uw “personeel” bewust van het “ondernemingsbeleid Suriname” tegen omkoping en afpersing door hier uitdrukkelijk aandacht voor te vragen. Ook scholing is belangrijk. Met disciplinaire maatregelen, bijvoorbeeld schorsing of zelfs ontslag, kunt u naleving van het ondernemingsbeleid afdwingen.

Managementbeheersysteem invoeren tegen omkoping en afpersing: met managementbeheerssystemen kunt u corruptie verder uitbannen. Door controlemechanismen in uw boekhouding, voorkomt u het ‘buiten de boeken houden’ van transacties, geheime rekeningen en valse documenten.

Geen onwettige donaties geven aan kandidaten voor publieke functies, politieke partijen of andere politieke organisaties;

Onderzoek naar corruptierisico’s etc. bv directeur EBS is president – commissaris bij CBvS, een DNA- kandidaat van de NDP was eerder als ministerskandidaat in opspraak geraakt.
Bescherm deze mensen ook:
– Benoem perschef over fraude bij Opsporing en vervolging, doe aan voorlichting in deze, FIOD, Sociale IOD (SIOD) instellen, versterken, flitscontrole doen etc. Daarbij zouden allerlei aspecten aan bod moeten komen, zoals het geografische risico.

Ook moet expliciet aandacht worden gegeven aan risico’s die inherent zijn aan bepaalde sectoren, zoals defensie of de handel in grondstoffen, of aan bepaalde diensten.

Enkele blinde vlekken in de presentatie van 8 mei:

De financiële administratie van de overheid klopt niet altijd; zie link staatschuld naar crediteuren, hieronder http://www.sdmo.org/cms/images/Leenovereenkomsten_Binnenland_2014.pdf

Hierin leest u de namen van binnenlandse crediteuren van nieuwe leningen 2014: DSB, Baitali, Tjongalanga en Kuldipsing. (totaal 4). Dit klopt niet, want er zijn meer, foetert Makka. Interne controle rapporten van accountants moeten ook op de site.

En zo kan ik ook naar BBP kijken, terwijl deze groeit, maar kredietkrapte en geldkrapte constant aanwezig is.

Herkansing

Nu wordt er in de jongste presentatie weer gevraagd naar een herkansing met bv het afslanken van overheidsapparaat. Dat weten wij toch en horen wij allang? Maar na 5 jaar zien wij dat ambtenaren weer in loondienst zijn genomen. Dat is het omgekeerde wat men wilde. Het gaat niet om welk cijfer het Volk geeft op 25 mei, het gaat om een goed economisch beleid, zoals beloofd.

De nieuwe presentatie is een premature kabinetsreactie, een excuus, een herstelprogramma omdat versnellingen plaatsen op aantal beleidsterreinen, niet lukte. De visie is er, de heldere visie ontbreekt. De transparantie ontbrak en ontbreekt. Het economisch stimuleringsbeleid mist een innovatieplatform. Verlengde lobby’s van groot kapitaal nekt ons. Niet springen dan je polsstok lang is, is het devies.

De ellende in de economie begint met een achterhaalde en gedecoreerde begroting. Structureel verbeteringsprogramma wordt nu weer beloofd. Kabinetscarrousel komt er aan, na Ministerscarrousel. Deze laatste haalden de eindstreep niet: Abrahams, Boedhoe, Diko, Kromosoetoe, Martosatiman, Miesidjan, Moestadja, Sapoen, Sastroredjo, Setrowidjojo, Sitaldien, Waterberg en Wijnerman.

En de langlopende verzuimdossiers zijn er weer: lonen, belastingen, FDI, energie en water. Het streefbeeld is weer populistisch.

In de praktijk kent men de white, black and gold economy. De witte economie is de formele economie ofwel de geregistreerde economie. Deze is in Suriname nog niet groot. Dit betekent dus dat de zwarte economie in andere streken nog groot is.

De term gouden economie is echter het meest interessant. Deze term gebruikt men om het andere gedeelte van de informele economie aan te duiden: de legale activiteiten die niet tot uitdrukking komen in de officiële cijfers. De niet in geld uitgedrukte economische activiteit is in Suriname kennelijk immens. Lees maar het boek Gowtu.

Toch is het van belang om een nieuw regering op te zadelen met een goed af te spreken begrotingsakkoord, waarin de tabellen, de grafieken op een neutrale manier met accountants en economen zijn doorgenomen.