Publications

Makka: Financieel overleven zonder devaluatie is prioriteit

  • 02 Jul, 03:12

De nieuwe regering moet het voortouw nemen om de meest belangrijke financieel economische zaken veilig te stellen. Het gaat om bezuinigingen op ministeries, kabinet van de president tot aan politici gebonden budgetten. De komende twee jaar moet er slechts één prioriteit zijn: Financieel overleven. En dit, zonder devaluatie.

Robby Makka hield een inleiding voor de Sociëteit Tagore over de verkiezingen. Hij benadrukte dat alle veertien ministeries zich strak aan de begrotingsdiscipline moeten houden. Dit moet gebeuren onder strenge coördinatie van het volledig te reanimeren Planbureau. Er moet tegelijk controle plaatsvinden door accountants. Hierdoor worden de bezuinigingen zacht en de cijfers beter.

Het regeerakkoord moet volgens Makka worden vervangen door een begrotings-akkoord, want president Desi Bouterse vervangt polsstok door broekriem. Het vorige regeerakkoord is in kern toch niet uitgevoerd. Makka stelt dat de basis van dit begrotingsakkoord de jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2015 moet zijn. Deze twee documenten moeten samengesteld en geüpdate worden en tevens onder structureel samenwerkend overleg worden doorgerekend. Niet door een ander orgaan, maar door het Planbureau. NDP heeft haar verkiezingsprogramma, dat doorgerekend is. Nu nog het commentaar en het toezicht van de huidige gesprekspartners zoals Vereniging van Bankiers en de Vereniging van Economisten in Suriname. De jaarrekeningen zijn ook van belang.

De hoofdpunten van het begrotingsakkoord kunnen zijn, maatregelen die geld kosten en die geen geld kosten. Het betalen van schulden aan alle schuldeisers moet via een schuldsaneringsprogramma spoedig aanvangen. Aan bod moeten kunnen komen: Crisismaatregelen waardoor mensen en instellingen met lage inkomsten gespaard worden en topinkomens extra worden belast. "Het gaat over eerlijkheid en onze toekomst. We moeten grote gapende wonden liever willen voorkomen dan genezen”, zegt Makka die aangaf dat budgettair en fiscaal Suriname voor grotere uitdagingen heeft gestaan.

Makka ging ook gedetailleerd in op de verkiezingsuitslag voor een goed opgekomen publiek uit de diaspora. De organisatie Tagore, die binnenkort 20 jaar bestaat, is een netwerkorganisatie van intellectuelen, zakenlieden, en vrijwilligers van vooral Surinaamse afkomst.