Publications

Bestuur Diasporafonds moet 'fresh capital' binnenbrengen

  • 17 Jul 2021

President Chan Santokhi heeft het bestuur van het Diasporafonds ingesteld vandaag onder leiding van Robby Makka, die in Nederland woont. Het fonds heeft tot doel 'fresh capital' uit de diaspora, waar ook ter wereld, naar Suriname te halen. De installatie werd virtueel ook bijeenkomst bijgewoond door participanten in Nederland.
 
Het fonds moet volgens de president verder geformaliseerd en geoperationaliseerd worden en daarna werken naar een Diasporabank. De deskundigen van het bestuur moeten hieraan richting geven. Het streven is het Diasporafonds 25 november een feit te laten zijn. Het staatshoofd heeft enorm veel vertrouwen in het bestuur. Volgens hem is het een jaar na aantreden van de regering tijd om zaken te formaliseren, meldt de Communicatiedienst Suriname.
 
Makka stelt dat het fresh kapitaal - hetzij uit Nederland, België, Amerika of Aruba - naar Suriname moet komen “op een manier die we tot nu toe niet hebben gezien”. Hij denkt in termen van vakantiegangers, die meer dan 1.000 euro’s uitgeven, maar vooral aan grote investeringen door bijvoorbeeld grondaankoop of woningbouw. Makka gaat echter nog verder: grootschalige projecten waarin ruim 100.000 euro’s worden gestopt. Hij merkt op dat er op jaarbasis reeds zo’n 150 miljoen euro, met name vanuit Nederland, naar Suriname komt via toerisme, hotelwezen en wisselkantoren. “De vraag is, kan het meer zijn dan dit, kunnen we richting 300 miljoen - 500 miljoen”, stelt Makka.
 
Studies hebben volgens Makka uitgewezen dat er potentie is om 50 miljoen extra aan euro’s richting Suriname te brengen via diverse sporen en projecten. Dat is dan ook het hoofddoel van het Diasporafonds. Er zal vertrouwen moeten worden gegeven aan de diaspora in het buitenland om ervoor te zorgen dat deze haar kapitaal naar Suriname overbrengt.
 
Het Diasporafonds zal zowel kleinschalig kapitaal als kapitaal op macroniveau naar Suriname moeten halen. Doelend op kleinschalig kapitaal dat naar Suriname komt, zegt Makka "als we dit vermenigvuldigen kunnen we van 150 miljoen naar 500 miljoen”. Om dat te bereiken zullen diverse acties ondernomen moeten worden. Een hiervan is de grondconversie waaraan verdiend kan worden, verkopen van aandelen van bedrijven die met solvabiliteitsproblemen te kampen hebben. Makka noemt ook projecten in de landbouw, natuurlijke hulpbronnen, bouw van bruggen. Echter ook door inzet van kennis en kunde kan er verdiend worden. “Op elk gebied moet er potentie zijn.
 
Makka zegt dat alle sporen genoemd zijn in het rapport Presidentiële Commissie Diasporafonds en Diasporakapitaal. Het is echter nu tijd voor de uitvoering. Er zullen deskundigen aangetrokken worden om deze verder te ontwikkelen zodat het kapitaal naar Suriname wordt overgebracht. Als het aan Makka ligt, komen al vanaf 25 november vluchten met diaspora om Staatsolie, SLM, maar ook ziekenhuizen te bezoeken.