Publications

Te weinig kader oorzaak slechte onderwijsresultaten

  • 13 december 2011

Paramaribo - Te weinig onderwijskader en weinig onderzoek zijn de grootste twee oorzaken van de slechte onderwijsresultaten in Suriname. Dit zegt Robby Makka, fiscaal en financieel jurist tevens voorzitter van Kenniskring Suriname Nederland. In ‘Het Surinaams Onderwijs Debat’ in Den Haag, zal het Surinaams onderwijsgebeuren ook onderwerp van gesprek zijn. Factoren die ook een ...

rol spelen bij de slechte resultaten zijn: weinig schooluren, geen competentiegerichte opleidingen, slechte tijdsbesteding na school, leerboeken die veelal achterhaald zijn, maar ook gezinnen die in armoede leven, slechte huisvesting en geen adequate wijkbibliotheken.
Foto: Robby Makka, fiscaal en financieel jurist
“We hebben ook te weinig onderwijsdeskundigen die sterke kwaliteitsnotities schrijven en er worden weinig onderzoeken gedaan door de instituten.” Volgens Makka moet de Anton de Kom Universiteit meer in het middelpunt van de ontwikkeling staan. “Er is kortom te weinig aandacht voor een compleet onderwijsdossier. Ook is er sprake van braindrain en brainwaste.”

Het Surinaams onderwijs is ook niet te vergelijken met de regio, zegt Makka. Er zijn veel zittenblijvers en drop-outs. “Er zijn wel een aantal scholen die het goed doen”, zegt hij. “Waarom pakken we die “best practices” niet op? We kunnen deze success stories projecteren binnen de andere scholen en instituten. We hebben hiervoor succestrainers nodig.

We leiden te weinig op op het gebied van techniek en economie.” Makka is de mening toegedaan dat minister Sapoen zijn best doet. “Hij is welbespraakt, maakt vele uren, maar kan zijn input niet laten triomferen in goede output, omdat er te weinig begrotingsmiddelen en te weinig kader zijn. We hebben niet eens een technisch directeur van onderwijs.”

Hij zegt ten slotte dat scholen in Nederland en Suriname meer met elkaar moeten samenwerken. Elke school in Nederland kan een in Suriname ‘adopteren’. (S.Bissesar)