Publications

Bal dubbele nationaliteit op speelhelft Suriname

  • 22 augustus 2011

Niet de Surinaamse Nederlanders maar de Surinaamse regering en De Nationale Assemblée (DNA) zijn aan zet als het gaat om de invoering van de dubbele nationaliteit. Het is al algemeen bekend dat grote delen van de Surinaamse gemeenschap in Nederland al klaar zijn voor een dubbele nationaliteit. Het ligt aan het DNA en de regering om werk hiervan te maken.

Dit werd in niet mis te verstane woorden vrijdagavond in Eekta Bhawan in Den Haag kenbaar gemaakt aan Mega Combinatie/NS-assembléelid Prem Lachman. De bijeenkomst was georganiseerd door Stichting Federatie Eekta, Prem Girjasing en Waldi Bharos. De parlementariër, die voor gezondheidsredenen in Nederland is, hield vrijdag een korte inleiding over de dubbele nationaliteit. Enkele opmerkingen van Lachman kwamen verkeerd over bij de aanwezigen van die bijeenkomst. "Surinamers in Nederland moeten de discussie over de dubbele nationaliteit aanwakkeren en met voorstellen naar de Surinaamse regering komen", merkte Lachman op.

Ook zei hij: "De Surinaamse gemeenschap in Nederland moet op haar wijze ook een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Suriname." Lachman vindt dat Suriname en de Surinaamse Nederlanders samen naar modaliteiten moeten zoeken om de positieve effecten van de dubbele nationaliteit over te nemen. Hij pleitte voor een eventueel referendum over deze kwestie.

Ook stoorden bezoekers van de bijeenkomst zich aan de opmerking van de parlementariër dat Suriname deskundigheid niet op alle vlakken deskundigheid heeft. Met de dubbele nationaliteit kan optimaal gebruik gemaakt worden van de deskundigheid die aanwezig is bij de Surinamers in diaspora. Vanuit de zaal is opgemerkt dat er wel voldoende deskundigheid in Suriname aanwezig is. De politiek zet ze echter op een zijspoor en maakt geen gebruik van de diensten van de deskundigen.

Radj Bhondoe, directeur van Seva Network Foundation, vindt dat Lachman zijn rol als volksvertegenwoordiger onderschat. Bhondoe merkte op dat Suriname volledig aan zet is en dat Lachman vanuit zijn positie dit vraagstuk bespreekbaar kan maken in zowel het parlement als bij de regering. Faried Pier-khan, directeur van Rapar Broadcasting Networks, die eveneens in Nederland vertoeft, wilde van Lachman weten welke acties hij als assembleelid zelf zal ondernemen om deze kwestie in Suriname aan te kaarten. Nadat Lachman om het antwoord heen draaide, kwam Pierkhan met het voorstel dat hij bij andere collega-parlementariërs moet lobbyen, zodat het onderwerp op de agenda van De Nationale Assemblee wordt geplaatst. Lachman ging akkoord met dit voorstel en zal na terugkeer in Suriname met zijn collega’s erover praten.

Voor de fiscaal jurist Robby Makka is een dubbele nationaliteit niet zozeer aan de orde. Voor hem is van belang: "Wat Surinaamse Nederlanders voor Suriname kunnen betekenen.