Publications

Eerbetoon aan Sigmund Proeve en DSB

  • 29 Mar, 20:00

“De DSB strekt vleugels uit naar buitenland”. Dit nieuwsbericht stond vandaag op Starnieuws. De Directeur van de DSB merkte in dit artikel op: “Met een bank in Nederland kan de DSB bijdragen aan het verbinden van de diaspora in Nederland aan de economische activiteiten in Suriname”.
Op 20 januari 2015 zei Proeve, ook tegenover Starnieuws, het volgende: “We doen opnieuw de belofte om Suriname te blijven dienen. De DSB is een bedrijf in Suriname voor Suriname. We moeten er alles aan doen dat onze nakomelingen in het jaar 2165, wanneer we onze 300ste jaardag zullen vieren, met heel veel respect en waardering over ons kunnen praten".

Vorig jaar, op 22 november 2014, kwam Proeve het congres van het Diaspora Surinaams Platform (brasadey) in Nederland 'binnenlopen'. Hij stond niet op de sprekerslijst. De organisatie wist niet dat Proeve in Nederland was. Als 'spontaan genodigde' kreeg hij de microfoon en benadrukte hij de samenwerking tussen Suri-Nederland(ers) en Suriname(rs) op bancair gebied en economisch gebied. De Diaspora gemeenschap is hem daarvoor dankbaar.
Op 14 augustus 2014 merkte de directeur van de Surichange Bank, de heer Stanley Mathura op dat de SCB, ook bekend staat als de 'diaspora bank'.

Ik ben rekeninghouder bij de DSB in Suriname en de ABN Amro in Nederland. Ik kan pas “goed zaken doen” met DSB, ondanks internet, als ik in Suriname ben. Waarom kan ik niet naar een filiaal in Nederland voor bankzaken? Wij hebben Surinaams groente, djogo, garnalen, ambassade, consulaat etc. van Suriname in Nederland. Wij zijn bijna 40 jaar onafhankelijk? En waarom geen “eigen bank”. Ik beijver mij via congressen, lezingen, programma’s, netwerkbijeenkomsten en anderszins, dat de Diasporabank uiteindelijk echt komt. De technische details in deze sla ik over. In verband met het 150 jarig bestaan van de DSB lijkt het, dankzij Proeve, in elk geval de goede kant op te gaan:
De Diasporabank komt dichterbij, de Diaspora dichtbij.

Diaspora Congres
Op 7 februari 2015 vond in Nederland het Diaspora Congres plaats onder auspiciën van de ambassade in Den Haag. De financieel directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, hield een deskundig verhaal over de te ondernemen investeringen voor AZP, in Suriname. Ik was ontzettend bij met haar presentatie. De financiering en investeringen voor AZP zijn mogelijk. Leningen zijn besproken en aangegaan. Maar AZP zoekt dringend 10 miljoen SRD, gelijk aan Euro 2,5 miljoen. Er is een noodbrief geschreven. De Diasporabank zou de oplossing kunnen en m.i. moeten zijn, voor dergelijke projecten. EU heeft ze, ECB kent ze en de ingangen zijn er ook. Maar...!

Minister Lackin ontbrak persoonlijk (hij deed een skype-verhaal), terwijl vele aanwezigen en zakenlieden hem wilde spreken. Maar ook de vertegenwoordiger van de CBVS ontbrak. De CBVS econoom stond wel op de eerste uitnodiging. Dus: Buza reisde niet af, en CBVS evenmin. Buza en CBvS zijn nooit gekomen in Nederland voor Diasporazaken. Zij zijn wel geweest in Parijs.
Maar de CBvS moet wel een onderzoek instellen naar de aanvraag van de DSB voor haar (Diaspora) filiaal. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) moet ingeschakeld worden, zo ook de DNB, de Nederlandse Bank. We moeten met elkaar samenwerken. DSB is van ons allen en is de oudste bank.
Proeve doet zijn huiswerk goed en 'proeft' de kansen, de uitdagingen, de samenwerking en vooral de Internationale economisch sfeer goed aan: Er is Diaspora Travel, Diaspora Economie, Diaspora Finance, Diaspora business, dus waarom niet Diaspora account Internationaal.

Diaspora Internationaal
De diaspora bank moet u zien als een familiebank. Kijk maar naar de volgende voorbeelden: van Kenia of van Pan African Bank.
Het model van de familiebank kent een Diaspora Bank’s Relationship Manager. De familiebank bezit professionals die inmiddels 70 branches in Kenia managen. De diaspora bank is een 'growing bank'. Er is nu sprake van: diaspora personal account, junior member account (bv voor Surinaamse studenten), diaspora current account, diaspora business account en diaspora business current account. De werkprocessen en administratieve organisatie kennen: Diaspora Banking Agents, Diaspora Pin Regeneration Form, Diaspora Funds Transfer, Diaspora Email Indemnity Form, Internet Banking Application Form, Diaspora Self Funding Form etc.

Ik feliciteer de DSB met haar 150 jarig bestaan en zeg hulde aan Sigmund Proeve van de DSB!
Ik hoop op een volledige ondersteuning van de politiek, de CBvS, De Vereniging van Bankiers, Buza, ambassades, lobbynetwerken en op positieve onderzoeksresultaten. Diasporabank kan een Equitybank, een firstbank en een Worldbank worden wanneer 'alle Surinamers buiten Suriname' de komende 150 jaar bankieren en samenwerken.

Welkom to Suriname Diaspora Banking!

Mr. Robby Makka (Msc)