Publications

Denktank Hindoestanen in oprichting

  • 17 september 2011

Op 8 oktober vindt de proclamatie plaats van NewOrg, Denktank Hindoestanen in Nederland. De volgende personen vormen de kerngroep van de NewOrg: drs. Dowlatram Ramlal, prof. dr. Ruben Gowricharn, prof. dr. Chan Choenni, prof. dr. Dewanand Mahadew, dr. Chander Mahabier en mr. Robby Makka. NewOrg zal zich primair richten op de bevordering van instroom en doorstroom op het midden- en hoger niveau van de Nederlandse samenleving, inclusief de besturen van belangrijke instellingen. Ze hebben daarbij drie aandachtsgebieden, namelijk het bevorderen dat hoogopgeleide Hindoestaanse jongeren op het juiste opleidingsniveau en zoveel mogelijk doorstromen naar hogere functies. NewOrg wil bewerkstelligen dat Hindoestaanse ondernemers doorbreken in de mainstream businesssector. Voorts willen ze de bevordering van de bestuurlijke participatie van Hindoestanen.

In de komende periode zal de aandacht primair worden gericht op de instroom en doorstroom van hoogopgeleide jongeren die onvoldoende zijn toegerust om hun carrièrepad te ontwikkelen. NewOrg wil deze jongeren faciliteren in het ontwikkelen van een ondernemende houding, vaardigheden en competenties om zich verder te ontwikkelen. Dat wil zij doen door bijvoorbeeld mentoren te scouten die ambitieuze jonge mensen willen begeleiden, door ontmoetingen met succesvolle professionals te organiseren en door trainingen te organiseren. NewOrg wil een platform zijn voor relevante sociale netwerken, kennistransfer, inspiratie, het ontmoeten van gelijkgestemden en het delen van succes story’s.

Volgens NewOrg maken Hindoestanen inmiddels ruim 40 jaar deel uit van de Nederlandse samenleving. Evenals andere etnische minderheden wonen zij vooral in de grote steden, met name in Den Haag. Algemeen gesteld gaat het relatief goed met de Hindoestanen in Nederland: zij beheersen de Nederlandse taal, hebben weinig inpassingsproblemen, zijn grotendeels werkzaam en bezitten een goed opleidingsniveau. Hindoestanen zijn echter vooral georiënteerd op de familie en maatschappelijk minder goed georganiseerd. Zij zijn niet veeleisend, vermijden confrontaties en accepteren relatief gemakkelijk een ondergeschikte rol. Veel afgestudeerde hbo’ers en academici blijven daarom steken in functies op mbo-plus niveau en/of in het “eigen kringetje”. Deze houding voorkomt weliswaar conflicten, maar staat anderzijds een optimale benutting van de potenties en ontwikkeling van de carrière in de weg.

Hoewel deze eigenschappen de Hindostaanse gemeenschap nog kenmerken, zijn zij drastisch aan het veranderen bij de anderhalve en tweede generatie. Deze generaties zijn in Nederland gevormd en hebben de ambities die ook andere vooruitstrevende jongeren kenmerkt. Hun streven wordt echter gefrustreerd door: onvoldoende kennis van de trajecten die vereist zijn voor een succesvolle loopbaan een gebrek aan relevante professionele netwerken al te vaak onvoldoende vaardigheden die nodig zijn om zich op hogere niveaus te handhaven

Bij jongere Hindoestanen heerst nog steeds het oude idee dat een diploma voldoende is om professioneel iets te betekenen. Zij dienen daarom geleid en begeleid te worden in een traject dat tot maatschappelijke successen voert. Om deze redenen heeft een aantal vooraanstaande Hindoestanen het initiatief genomen om de organisatie NewOrg, denktank Hindoestanen, op te richten. NewOrg staat open voor een ieder, maar zal zich primair richten op de bovenbeschreven vraagstukken van Hindoestanen in Nederland. NewOrg heeft thans het karakter van een project en wordt bestuurd door een expertforum, aldus NewOrg.