Publications

'Suriname toe aan groot economisch congres'

  • 12 oktober 2013

PARAMARIBO - Suriname is toe aan een groot Congres voor economen en economisten, met als doel de economische paragrafen die we hebben in onder andere ons Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) 2012-2016, de diverse jaarreden van de huidige regering, de laatste Rekenkamerverslagen, maar ook de jongste scripties van jong afgestuurde ...

economen, te bestuderen en te brainstormen over diverse economische vraagstukken. Dit is de stellige overtuiging van Fiscaal jurist en economisch analist Robby Makka.

De resultaten van dit jaarlijks terugkerend congres zouden moeten worden vervat in een resolutie van concrete aanbevelingen aan de regering en meer specifiek de monetaire autoriteiten voor uitvoering. Het voorstel van Makka komt een dag voordat Financiënminister Adelien Wijnerman met ontslag werd gestuurd door de president.

Als het aan Makka lag zou hij adviseren dat op dit moment niet te doen. De fiscaaal-jurist is overigens bij het vertrek van ex-minister Wonny Boedhoe gepolst om de post van Financiën in te vullen. Hij zou, als hem nu gevraagd wordt, wel zitting willen nemen in een economische denktank om de president van economisch advies te voorzien.