Publications

Robby Makka leidt interim-bestuur Diasporafonds

  • 18/07/2021


PARAMARIBO - Robby Makka, die leiding geeft aan het interim-bestuur van het Diasporafonds, zegt tegen CDS dat "fresh capital" uit Nederland, België, Verenigde Staten of Aruba naar Suriname moet komen "op een manier die we tot nu toe niet hebben gezien". Hij denkt daarbij aan vakantiegangers, die meer dan duizend euro uitgeven, maar vooral aan grote investeringen door bijvoorbeeld grondaankoop of woningbouw.

Het Diasporafonds is voor één jaar ingesteld om fresh capital uit de Surinaamse diaspora waar ook ter wereld, naar het land te halen. Makka denkt ook grootschalige projecten waarin ruim honderdduizend euro wordt gestopt. Nu al komt er jaarlijks ongeveer 150 miljoen euro uit met name Nederland naar Suriname via toerisme, hotelwezen en wisselkantoren. Het doel moet daarom zijn om dat bedrag te verruimen naar tussen de driehonderd en vijfhonderd miljoen.

Studies hebben volgens hem uitgewezen dat er potentie is om vijftig miljoen euro extra naar Suriname. Er zal wel vertrouwen moeten worden gegeven aan de diaspora in het buitenland om ervoor te zorgen dat deze haar kapitaal overbrengt. Het Diasporafonds zal zowel kleinschalig als kapitaal op macroniveau naar Suriname moeten halen. Makka denkt dat het kleinschalig kapitaal van 150 miljoen naar 500 miljoen euro kan worden gebracht.

Twee manieren daartoe zijn grondconversie, waaraan kan worden verdiend en het verkopen van aandelen van bedrijven die met solvabiliteitsproblemen kampen. Makka noemt ook projecten in de landbouw, natuurlijke hulpbronnen en bouw van bruggen, maar wijst erop dat ook door inzet van kennis en kunde kan worden verdiend. "Het Diasporafonds moet Suriname goed op de kaart zetten en moeten kunnen zeggen 'We Love Su' in plaats van 'I Love Su'."

De diverse acties die moeten worden ondernomen, zijn vervat in het rapport Presidentiële Commissie Diasporafonds en Diasporakapitaal. Nu is het volgens hem tijd om tot de uitvoering over te gaan. Voor de verdere ontwikkeling moeten er deskundigen worden aangetrokken zodat het kapitaal werkelijk naar Suriname wordt overgebracht. Als het aan Makka ligt, komen al vanaf 25 november vluchten met diaspora om Staatsolie, SLM en ziekenhuizen te bezoeken.

Het interim-bestuur van het Diasporafonds is zaterdag door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerd tijdens een bijeenkomst die virtueel werd bijgewoond door participanten in Nederland. Hij zei dat het fonds verder moet worden geformaliseerd en geoperationaliseerd, waarna er moet worden gewerkt naar een Diasporabank. Die taak legt hij in handen van de deskundigen van het bestuur. Het streven is dat het Diasporafonds op 25 november een feit is.

Op 8 oktober 2020 werd de commissie 'Diasporakapitaal en diasporabank' onder leiding van Henry Ori geïnstalleerd met als taak "flink onderzoek te doen naar mogelijkheden hoe diasporakapitaal binnen te krijgen". Ori gaf na de installatie aan dat de diasporabank deel zal uitmaken van het beleid om een diaspora-instituut op te richten om zich verder te focussen op het vergroten van de betrokkenheid van de diasporagelederen.