Publications

Monetaire reserve nu onder de US$ 500 miljoen

  • 17.apr 2015

De monetaire reserve zakt verder in aanloop naar de verkiezingen. Deze is per eind maart gedaald, met liefst US$ 80 miljoen, ten opzichte van februari 2015.

Per eind maart registreert de Centrale Bank van Suriname(CBVS) een kritieke dieptepunt van haar deviezen- en goudreserve klik op deze link voor het bewijs: https://www.cbvs.sr/images/content/statistieken/IR/ir_template_1542015.pdf

Monetaire reserve nu onder de US$ 500 miljoen

Het heeft heel lang geduurd, tot donderdag 16 april om de hoeveelheid reserve officieel vast te stellen. Meestal wordt het binnen de eerste 2 weken gepubliceerd, zegt de fiscaaljurist Robby Makka.

Makka: “We gaan richting 25 mei en we merken dat vertrouwen in monetaristen aan het afnemen is; de klachten van bedrijven en particulieren als schuldeisers zijn “voelbaar” en de druk op de reserve neemt een significante vorm aan door middel van verdere verlaging”.

De cambio’s hebben volgens Makka genoeg geld, althans dat is wat de cambiohouders zeggen. Ze krijgen ook “genoeg” van de CBvS, maar de interventie blijkt volgens hem steeds toe te nemen. Als dat niet zo is, dan is het van essentieel belang dat de CBvS de US$ 80 miljoendaling duidelijk verklaart en genuanceerd toelicht, meent hij.

In maart merkte Makka reeds op dat er sprake was van een diepste val van de reserve sinds 2009. Dat was het slechtste ooit sinds het 1e kwartaal van 2009. De monetaire reserve bedroeg per eind februari van dit jaar, US$ 574,7 miljoen. Nu is dat US$ 495,5 miljoen.

Nooit eerder was de monetaire reserve binnen deze regeerperiode onder de grens van US$ 600 miljoen gekelderd. In de maand februari was dat wel het geval. Maart is het dus erger geworden, meent de fiscaaljurist.

Makka wijst er verder op dat toen de reserve US$ 1 miljard bedroeg, de CBvS pontificaal uitkwam. Nu de reserve ruim de helft bedraagt, dient de Moederbank met ook “rustgevend nieuws” uit te komen. Hij vindt het belangrijk dat nieuwsfeiten eerlijk worden gedeeld, maar dat wij niet in paniek raken. Slecht nieuws is overigens ook nieuws.

Besparingen NF

Het Nieuw Front(NF) spaarde per augustus 2010, rond de periode van de presidentverkiezingen in augustus 2010 met de Mega Combinatie(MC) als winnaar, US$ 662,1 miljoen.
Dit bedrag droeg NF over aan MC of te wel Telting droeg deze spaarpot over aan Hoefdraad, brengt Makka in herinnering.

Makka: “Wat achtergelaten was door het NF is ruim US$ 88 miljoen meer(augustus 2010 minus februari 2015). Nu dus bijna 170 miljoen meer, of te wel heeft MC 180 miljoen minder.
Gaan we uit van de maand september 2010, dan was de reserve 685,5 miljoen”.

Hij vervolgt met: “Dit noem ik een monetaire spanning. We hebben te maken met een monetaire depressie, de pot wordt leeg. Als wij geen halt toeroepen, gaan we naar de afgrond. De importdekking van 3 maanden nadert de gevarenzone”.

Makka meent dat dit echt een flinke hap is uit onze goed opgebouwde stabiliteit. De jongste maatregelen als Yuan, Eurovrijgave en Window hebben volgens hem in maart geen effect geresulteerd.

Hij verwijst ook naat opmerkingen van de governor van de CBvS in de media dat de monetaire reserve onder de US$ 600 miljoen ons zorgen moet baren. In januari van dit jaar riep governor Gillmore Hoefdraad op om de uitgaven aan te passen, en spaargedrag te bevorderen.

Makka zegt echter niet te merken dat uitgaven worden getemporiseerd. “Aanpassen gebeurt niet, getuige de vele indiensttredingen van ambtenaren, bijna 3000- 5000 volgens de media”.

Hij zegt verder gehoopt te hebben dat met de jongste monetaire maatregelen we weer boven de US$ 600 miljoen zouden gaan. hij voorspelt dat het voor eind mei niet beter wordt. Geldverspilling van 4 jaren eist haar tol.

Makka: “Per ultimo 2012 bedroegen onze monetaire reserves nog ruim US$ 1 miljard, en nu na 2 jaar en 3 maanden is het gehalveerd; is het minder dan de helft, dat is een daling met US$ 525 miljoen. Er is geen tijd voor draconische maatregelen, maar beleid moet gemaakt worden, hopelijk een herstel in april”.

Crisisoverleg door de hoogste leiding, de president, is aan te raden. Alle belangrijke groepen en actoren moeten aan tafel zitten, adviseert Makka.

Belangrijk is om het hoofd koel te houden. De Vereniging van Cambiohouders de Bankiersvereniging moeten samen met de governor en de minister van Financiën de “rust” bewaren.