Publications

Robby Makka: ‘Minimumloon SRD 850, punt uit!’

  • 05-02- 2013

‘Het minimumloon, volgens mijn berekening gebaseerd op macro-economische basis, is SRD 850 per maand. Het uurloon van SRD 4 moet als vertrekpunt kunnen dienen. Na de ronde voor de overheid, met name gouvernement take en devaluatie, en de betere tijden voor het bedrijfsleven met toenemende omzetten en wisselkoersregiem, is het nu de beurt van de werkende klasse en de consumenten. Wij zitten in een economische rotonde. Hetgeen waarvoor wijlen Derby als rechtvaardige inkomensverdeling altijd heeft gepleit, is haalbaar. Het minimumloon is exclusief het financieringsvraagstuk. Deze opvatting ventileert fiscaal en financieel jurist Robby Makka desgevraagd tegenover Dagblad Suriname.

Volgens Makka, die de inkomsten van SRD 5 miljard van de begroting 2013 deelt door de Surinaamse populatie van 500.000, is SRD 10.000 het gemiddelde jaarsalaris. Een verdere deling op maandbasis (:12) brengt ons precies op SRD 850. Dat is variant 2 van de 3 varianten, zegt Makka. Hij adviseert de regering om alle partijen en belangen cijfermatig te laten calculeren. En ook al moet de regering inkomen met meer faciliteiten voor het bedrijfsleven, zoals belastingen en rente, per saldo zal het bedrijfsleven niet achteruit gaan.

Tijdens een lezing van de Kamer van Koophandel en Fabrieken werd duidelijk dat het bedrijfsleven voorstander is van een minimumloon tussen SRD 600 en 650 per maand. Voor een zesdaagse werkweek komt dit neer op SRD 3 per uur (variant 1). Voor de president, de vakbeweging en parlementariërs is SRD 1000 per maand of SRD 5 per uur aannemelijk (variant 3). De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) is voorstander van een transparante rekenmethode, die niet gekoppeld is aan de loonstructuur van de overheid.

Makka zegt dat ILO een juiste balans hanteert. ‘Er is ook zoiets als een financiële rechtstaat, de economie is ook een soort grondwet. Maar we moeten alle aspecten in het kader van loonpolitiek goed doornemen. Moeten jongeren meer verdienen dan ouderen, zonder leeftijdsdiscriminatie, maar wel met het opbouwen van kader? Hoe zit het met loon naar werk, loon naar productiviteit, de falende, luie, graaiende spookwerknemers, de dubbel loonontvangers, betalingen aan technische en specialistische functies? Er moet wel een minimum zijn van dezelfde auto en hetzelfde huis.’

Loongebouw moderniseren, minimum- en maximumloon
‘Er zijn meer varianten en modellen vanuit diverse invalshoeken. Indien we toch de studie doen over het minimumloon, doen wij er goed aan om direct de analyse en haalbaarheid van maximumlonen mee te nemen. Immers, de loonpolitiek is samenhangend en in sociaal maatschappelijk zin onderdeel van het totaal economisch zekerheidsstelsel. In de Surinaamse economie is de echte SER geen Sociaal Economische Raad, maar de Surinaamse Economische Rechtstaat. Er moet betaald worden naar productiviteit, prestatie, leeftijd en opleidingen. Maar ook jeugdloon en aanvangsalaris moeten worden bestudeerd.’

‘Voor alles moeten er rendementrekeningen worden gemaakt, maar let wel: de VSB, Asfa en Akmos moeten niet uitgemolken worden. Want zij zijn de ruggengraat. Het maximumloon mag voor privébedrijven onbeperkt zijn, maar voor staatsbedrijven en overheidsinstellingen mag niemand meer dan de president verdienen’, vindt Makka. Er moet een maximumnorm zijn voor topmanagers, ook voor die van Staatsolie, Centrale Bank en AZP. Prestatiebonus mag en kan. En alle topverdieners moeten transparant worden gemaakt. In elk geval moeten wij naar een modern loongebouw, want deze vorm van loongebouw loont altijd, zegt Makka tenslotte. Makka is vorige week afgestudeerd voor post-master Europese Fiscal Finance Study aan de Erasmus School of Economics en Erasmus School of Law. Hij verdedigde zijn verhandeling over het onderwerp ‘de moderne compliance manager’, de moderne toezichthouder.