Publications

"Surinaamse diaspora beoogt investeringen thuisland"

  • 3 maart 2012

DEN HAAG - De in Nederland in oprichting zijnde Urban Development Bank ziet al gauw een mobilisatie van euro 25 miljoen tot stand komen voor de financiering van projecten in Suriname. Het geld zal komen van de Surinaamse diaspora in Nederland die graag investeringen wil plegen in het land van herkomst.

“Wij hopen in februari die bank te operationaliseren”, reageert Willem4, voorzitter Bob Verburg tegenover dWT. De vestiging van de bank zal in Aalsmeer zijn, waar Willem4 partner Max Ghazi gevestigd is. De bank zal onder Europese regelgeving vallen.

De in Nederland in oprichting zijnde Urban Development Bank ziet al gauw een mobilisatie van euro 25 miljoen tot stand komen voor de financiering van projecten in Suriname. Het geld zal komen van de Surinaamse diaspora in Nederland die graag investeringen wil plegen in het land van herkomst.

Volgens Max Ghazi van de netwerkorganisatie Willem 4 zal de bank zowel grote als kleine projecten in Suriname financieren. De kleine projecten moeten een minimale begroting van euro 10.000 hebben, de grote projecten vanaf euro 100.000 om in aanmerking te komen voor de financiering.

In Nederland is reeds een aanvraag gedaan voor de oprichting van de bank door Willem 4. De bank is bedoeld om onder andere de Surinaamse diaspora in de gelegenheid te stellen investeringen in Suriname te plegen. Bij delen van de Surinaamse gemeenschap in Nederland zijn reeds peilingen gehouden.

Volgens Ghazi is die groep heel enthousiast om via de bank de investeringen in het land van herkomst te plegen. Vooruitlopend op de toestemming zijn de oprichters reeds bezig projecten te identificeren in Suriname. Op dit moment ligt bij de regering een voorstel voor de financiering van 5.000 woningen die Willem 4 wil bouwen ter lediging van de woningnood. De prijs per woning zal liggen tussen de euro 20.000 en 30.000. De financiering van de 5.000 huizen geschiedt door Surinaamse Nederlanders. Andere projecten die ook in de uitvoering zullen komen, hebben te maken met onder meer landbouw, veeteelt en visserij. Goed initiatief

Oud-voorzitter van de Investeringscommissie Suriname Robby Makka reageert enthousiast op de plannen van de Urban Development Bank. "Die mobilisatie van de euro 25 miljoen is redelijk conservatief als we rekening houden met onder meer de euro 200 miljoen die aan remittances gemiddeld per jaar naar Suriname gaan."

Makka ziet het economisch haalbaar om binnen afzienbare tijd euro 25 miljoen in het land te doen investeren en te herinvesteren. Hij ziet dit investeringsbedrag jaarlijks met ruim euro1 miljoen groeien. "Maar die Urban Development Bank is heel goed. Elke euro die je vanuit het buitenland kan krijgen, heeft in Suriname altijd een meerwaarde."

Makka die ook voorzitter is van Kenniskring Nederland-Suriname zegt, dat Surinamers in Nederland "heel graag" in Suriname willen investeren. Met een ruwe berekening makend, geeft hij aan dat de Surinaamse gemeenschap in Nederland ruimeuro3,5 miljard aan geld bezit. Hij komt tot deze berekening uitgaande van ruim 350 duizend Surinamers in Nederland die dan gemiddeld euro 10.000 op de bank hebben. "De een heeft minder de ander heeft meer. Maar gemiddeld kan je van dit bedrag uitgaan. Als we minimaal tien procent van dit bedrag jaarlijks naar Suriname kunnen exporteren, dan ziet het er heel goed uit voor het land."

Makka en Ghazi wijzen erop, dat de bancaire spelregels zowel in Nederland als in Suriname goed nageleefd moeten worden bij de plannen van de Urban Development Bank. Makka hoopt verder dat de Surinaamse regering met een concreet diasporabeleid komt om op structurele wijze kennis, ervaring en kapitaal van de Surinamers in Nederland te gebruiken voor de opbouw van het land.