Publications

Robby Makka: “Ondertekening lening IMF nu leidt tot overschrijding obligoplafond”

  • 2016

Indien de regering de lening van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF), welke in afrondende fase verkeert, nu tekent, zal het huidige leningenplafond worden overschreden. Dit kan niet zonder sancties blijven, aangezien de overschrijding van het obligoplafond voor buitenlandse leningen regelrecht tot een gevangenisstraf voor de monetaire autoriteiten kan leiden. “Dit moet Financiënminister Gillmore Hoefdraad maandag eerlijk vertellen aan De Nationale Assemblee (DNA).” Tot deze conclusie komt fiscaaljurist Robby Makka. Volgens de voorzitter van Kenniskring Nederland betekent de spoedwijzing van de Wet op Staatsschuld niets anders dan dat de regering naarstig op zoek is naar economische beademing, omdat de correctie regelrecht ook betekent dat de leenruimte omhoog gaat. “Technisch is ontwerpwet juist, maar onder voorwaarden: wat is haalbaar, terugbetaalbaar, welke deel is leefbaar en is deze deelbaar? En vooral alles in het openbaar.” Volgens Makka moeten we altijd aan deze 5 elementen blijven voldoen. “Staatsschuld is qua timing een politiek document en geen economisch product. De volgende minister van Financiën mag opnieuw gaan puinruimen.” De wetswijziging is volgens de regering nodig ‘in verband met de zeer precaire toestand waarin staatsfinanciën verkeren’. “Men wil deze zinsnede weglaten, maar eigenlijk spreekt de auteur de waarheid. Dat is inderdaad de hoofdreden. De regering wil in de wet opnemen dat van overschrijding van een obligoplafond geen sprake is voor zover deze overschrijding het gevolg is van een latere wijziging van de door de CBvS gehanteerde koersen voor het deviezenverkeer. Ook de definitie van staatsschuld wil de regering aanpassen aan internationale standaarden. Nu wordt een lening geboekt als schuld. Bij wijzigen van de definitie zal alleen het geld dat gebruikt wordt, als schuld worden gezien”, aldus Makka.
Leningenplafond bedoeld om terugbetaling in de pas te houden
Volgens Makka is het leningenplafond bedoeld om de terugbetaling in de pas te houden met de terugbetalingscapaciteit. Van belang is dus dat er ook gelet moet worden op de capaciteit om de schuld terug te kunnen betalen en in te lopen. Zoals de zaken er nu voor staan, is de verdiencapaciteit van de overheid drastisch teruggevallen, waardoor de aflossing van de schulden dan ook een extra uitdaging zal vormen. De schuld bij de algemene banken is wel voor een deel ingelopen. In de maand augustus is SRD 300 miljoen betaald aan de algemene banken. Op basis van cijfers die gepresenteerd zijn door het Bureau Staatsschuld aan de commissie van rapporteurs die de openbare behandeling van de wet heeft voorbereid, is er nu USD 755 miljoen of ruim SRD 2.5 miljard ruimte om te lenen. Bij wetswijziging wordt de leenruimte USD1.1 miljard of ruim SRD 3.9 miljard. De ruimte voor het aangaan van nieuwe buitenlandse en binnenlandse leningen per 31 januari 2016 is voor de buitenlandse schuld US$ 567,2 mln. oftewel SRD 1.900,0 mln. De binnenlandse schuld is US$ 187,9 mln. oftewel SRD 629,3 mln.
Artikel 19 Bankwet mogelijk overschreden
De fiscaaljurist benadrukt dat het best wel mogelijk is dat artikel 19 van de Bankwet op dit moment is overschreden. Deze wet handelt over het dekkingspercentage van de Surinaamse munt dat wettelijk vastgesteld minimaal 50% door ruw goud, gouden munten of goud in baren, of in goud converteerbare valuta, gedekt moet zijn. De dekking van de Surinaamse munt was in de periode 2010-2015 150% en dus ver boven de wettelijk vastgestelde 50%. Volgens eerdere verklaringen van Hoefdraad in DNA is al bekend dat de dekking onder de 50% ligt. In buitengewone omstandigheden kan de minister, op verzoek van de president van de moederbank, de raad van commissarissen gehoord, bepalen, dat voor een door hem vast te stellen tijdsduur van het eerste lid kan worden afgeweken tot een daarbij tevens te bepalen grens. Binnen een maand na het in werking treden van deze maatregel, moet een ontwerpwet worden ingediend tot bekrachtiging van de getroffen maatregel. “Let ook op het artikel 35, de strafbepalingen. Er moet onderzoek gepleegd worden”, aldus Makka.
Meer schulden betekent: inefficiënties in stand houden
Makka zegt dat meer schulden automatisch betekent dat inefficiënties in stand zullen worden gehouden. “Studie is belangrijk: welke van de staatsschulden is licht verteerbaar? Welke is zwaar verteerbaar? Wat is veranderbaar? Wat is onveranderbaar? Alleen dan moet men beslissen. Laat ons in de memorie van toelichting voor de volgende generatie de sterkste argumenten benoemen. De regering keurt voor zichzelf constant met TWK goed: ‘schulduitsluitingsgronden en rechtvaardigingsgronden’ voor hun kromme handelen: bijvoorbeeld de Amnestiewet, straks met terugwerkende kracht van Terugroepwet, met de valutaveilingen koopt men tijd (zgn. nog 6 maanden), met de Wet staatsschuld zoekt men meer leningen. Nu wil men de dekking van de SRD ook aanpassen.”