Publications

Wat houdt CSFN in...

  • 17 september 2014


CSFN is een stichting opgericht door de diasporavrienden van Chan Santokhi,
woonachtig en werkzaam in Europa, maar ook elders in de wereld.
Zij organiseren fundrasingsbijeenkomsten voor een speciale vorm van fondsvorming zoals ‘the crowd-funding a la Barack Obama’s campagne, maar dan op z’n Surinaams.

CSFN gaat  heel prudent te werk. Alle financiële richtlijnen – zowel nationaal als internationaal – worden in acht genomen waaronder, de Wet Financiële Markten en de wetgeving over Corporate Finance. 

 Hoe bescheiden de bijdrage ook zal zijn, alle gedoneerde gelden worden verdubbeld door ‘Diaspora bedrijven’ die Santokhi’s ‘rechtsstaat-, veiligheid- en diasporagedachte’ ondersteunen.

 CSFN is puur een  particulier initiatief, een geste van de diaspora aan de VHP-voorman zonder tussenkomst, bemoeienis of ondersteuning van de Nederlandse Staat, gemeentebesturen of Nederlandse politieke partijen.

De storting is ook t.b.v.: de rechtstaat Suriname, de VHP en sociale projecten van de Politieke leider Chan Santokhi, maar dan partijoverstijgend en leiderschapsdienend.

De Foundation zal ook ruim na 2015 op een uiterst vertrouwelijke manier donateurs screenen, maar zal ook zeker proberen om de politicus Santokhi te faciliteren richting het Presidentschap.


Bron:CSFN (s4prezz)