Publications

Robby Makka: “Regering is regie op economie volledig kwijt”

  • Jan

Overige creditratingwaakhonden zullen in spoor Fitch oordelen
Fiscaaljurist Robby Makka vindt dat de regering de regie op de economie volledig kwijt is. “Het uitmelken is begonnen en het is niet meer de moeite waard om uit de doeken te doen hoe het zover is kunnen komen. Het is politieke winst met economische onkunde. De rijeneconomie (rijen bij CBvS, pompstations etc.) lijkt gestart. De oplossingen zijn niet beschreven.” De voorzitter van Kenniskring Nederland zegt dat Suriname niet bepaald teleurgesteld hoeft te zijn in de laatste rating van kredietwaakhond Fitch Ratings. Vanwege de economische slechte prestaties en de bewezen non-aanpak in crisistijd, was een lagere kredietrating verwacht. Het is te verwachten dat de andere creditratingwaakhonden in het spoor van Fitch zullen oordelen.
Groeiverwachting 2016 verlagen met minimaal 2%
Behalve dat men wel let of een land kredietwaardig is doordat het zijn buitenlandse schulden en rente daarover aflost, kijkt men ook naar de economische activiteiten dat een land ontwikkelt. Men beoordeelt een land aan de hand van de koopkracht en de arbeidsomstandigheden in de productiesector. Een regering die haar economische ontwikkeling laat afhangen van schenkingen en leningen van andere landen staat volgens de fiscaaljurist echt hoog aangeschreven bij deze organisaties. Daarnaast kijken de beoordelingsinstituten naar de deugdelijkheid en goed bestuur van een land. “’We deden het toch goed’-verhalen van de afgelopen tijd blijken toch een politieke klank en kleur te hebben. Wanneer de echte cijfers naar buiten komen, dan blijkt dat we een foute economie hebben georganiseerd en dat wij zelfvernietiging hebben georkestreerd.” De tegenwind door economen wordt volgens Makka bevestigd. Er is geen reden om de groeivooruitzichtenlink te verhogen. De onrust zal zwaarder op ons land wegen dan tot nu toe gedacht. De komende maanden zal het in ons land gevoeld worden. Het is voor Suriname reden om de groeiverwachting in 2016 te verlagen met minimaal 2%”, aldus Makka.
Pas na 2017/2018 redelijke groei te verwachten
Makka verwacht dus pas na 2017/2018 een redelijke groei, maar de toon moet een stuk voorzichtiger zijn dan enkele jaren geleden. ‘De oorzaken van de druk op de Surinaamse economie zijn niet nieuw. We moeten een centraal economisch crisisplan met spoed formuleren en gedoseerd en gefaseerd invoeren. Daarin moeten de kerncijfers en de belangrijkste ontwikkelingen van de Surinaamse economie constant becijferd en geschetst worden.’ Een lagere economische groei is volgens Makka een flinke tegenvaller voor het kabinet, dat de komende jaren geen douceurtjes kan uitdelen in de vorm van “sociaal contract”. “Het is voor de huidige partij niet lastig om aan de kiezer uit te leggen wanneer het jaar na de verkiezingen direct de broekriem moet worden aangetrokken. Het zijn impopulaire maatregelen die in de draaiboeken voorkomen. Dat hebben ze 2010 al gedaan”, aldus Makka.
Grote uitgaven voor verkiezingen 2015 ook oorzaak overheidstekort
Makka zegt dat naast de daling van de grondstoffenprijzen Fitch duidelijk benoemt ook de grote uitgaven van voor de verkiezingen en de enorme betalingsachterstanden, die de overheid in voorgaande jaren heeft opgebouwd als oorzaak van het grote overheidstekort en daardoor de economische malaise. Het Fitch rapport zegt volgens hem eigenlijk: voor iedere belegger een rode vlag. “De economie krijgt knauw. Fitch zet Suriname op een verdacht bankje. Eigenlijk is het griezelig, omdat wij in 2012 op de goede weg waren. Nu, in 2016, worden wij afgewaardeerd.” Fitch had in (2008) nog aangegeven dat Suriname behoorlijk presteert. Na 7 jaren is de situatie minder. Fitch wil niet verder gaan dan een B-rating. “De economie geeft reden genoeg om Suriname’s kredietwaardigheid te verlagen van BB- naar B+. De vooruitzichten voor de naaste toekomst gaan van stabiel naar negatief. B ratings zijn non-investment ratings”, aldus Makka.
Men probeert grijsgedraaide grammofoonplaat internationale crisis groter te maken
Volgens Makka probeert men elke keer de grijsgedraaide en tot op het bot afgekloven grammofoonplaat over de internationale crisis van grondstoffenprijzen groter te maken dan het werkelijk is. Wanbeleid komt overal boven water. We wisten volgens hem al lang dat er zwaar bezuinigd zou moeten worden in het onproductieve deel van het overheidspersoneel. Daarnaast zou er meer en gevarieerder geëxporteerd moeten worden. Maar toch gebeurde het niet.