Publications

Viering Srefidensi Nederland: Pleidooi voor Diaspora-verdrag

  • 28 Nov 2011, 02:00

Robby Makka, voorzitter van de Kenniskring Nederland Suriname. (Foto: weblog Harry van Bommel)
"Uiterlijk 2015 op de 40e jaardag van Suriname, moet er een Diaspora-verdrag zijn, een Diaspora ID-kaart en een Diaspora Foundation". Een toeristenkaart bij de balie van Schiphol is goed omdat het een vereenvoudiging is en goedkoper maar eigenlijk moeten Surinaamse Nederlanders in diaspora reïncarneren! Dan kunnen ze veel meer voor zichzelf en Suriname betekenen. Dit kwam naar voren op de goed bezochte Suriname Multidag in Nijmegen zaterdag.

De organisatie lag in handen van de Socialistische Partij (SP) en de Vereniging van Surinaamse Nederlanders (VSN). Dit was de zesde Suriname dag in Nederland. Het Tweede Kamerlid Harry van Bommel van SP kreeg uit handen van VSN voorzitter Mahin Jankie, de erelidmaatschapskaart.

Geen toerist
Volgens Robby Makka die namens de Kenniskring Nederland Suriname sprak, is de toeristenkaart nog niet het juiste 'middel' om de 'twee landen-ééngevoel' daadwerkelijk gestalte te geven. Want, de “Toeristenkaart is in strijd met de Toescheidingovereenkomst” (TO).

Als TO zegt 'visa afschaffen' dan wordt niet bedoeld dat je toerist bent. TO en het woord toerist gaan niet samen! "Toeristenkaart is wel een stap maar, 'Hoezo toerist?', dan hadden we eerst een visum nodig en nu zijn we een toerist. Daarom moet de toeristenkaart binnen termijn vervangen met een Diasporakaart, met je foto erop en dat je geboren Surinamer bent. Dus met rules of origine Suriname", betoogt Makka.

Diasporakaart is een beter middel om als economisch instrument te gebruiken, om middels een Diaspora foundation de 6,8 miljard srd die de regering nodig heeft mede te helpen dekken, zegt Makka. Daarvoor heb je value-leadership nodig. "Toeristenkaart is wel een vooruitgang, een mijlpaal, maar geen zaligmakende faciliteit. Laat ons niet kijken hoe de anderen het niet hebben gedaan, maar hoe we het één keer goed kunnen doen."

Diaspora foundation
Makka zegt dat door het Diaspora-verdrag te sluiten worden de middelen die Surinaamse Nederlanders sturen, gelegitimeerd worden. Suriname heeft dan ongeveer 900.000 inwoners. Hiervan wonen rond de half miljoen in Suriname en 400.000 in Nederland.
De Centrale Bank van Suriname praat over Sovereign Wealth Fund, een stabiliteitsfonds, een crisisfonds, of Buitenlandse Zaken die praat over sectorale honoraire consuls. Maar er is geen ambassadeur in Nederland om mede diaspora te helpen kapitaliseren. Elk jaar konden Surinamers in het ambassadehuis hun eigen volkslied zingen, maar er is geen ambassadeur. Vandaag is in Amsterdam op het consulaat een activiteit gepland.
Makka vindt dat de human capital niet wordt betrokken. Er zijn nu diplomatieke relletjes, die de relatie Nederland-Suriname niet goed doet. Maar een land die zijn “diaspora people minacht” en geld zoekt bij IDB, China of Venezuela wil eigenlijk ook geen private betrekkingen met de mensen die in Nederland wonen. Dat is een economische verwaarlozing! Op de Suriname dag werd gepleit voor een gericht diaspora beleid.