Publications

Mogelijk actief kiesrecht voor Surinamers in diaspora

  • 08/11/2012

Paramaribo - Het is niet uitgesloten dat Surinamers in diaspora met de wettelijke status van ‘Personen van Surinaamse Afkomst’ (PSA), straks ook het actief kiesrecht krijgen. Assembleelid Marinus Bee, mede initiatiefnemer van de initiatiefwet PSA, zegt aan dWT dat uit de discussies in De Nationale Assemblee (DNA) zal moeten blijken als ze wel het actief kiesrecht krijgen en daarmee ook hun stem kunnen uitbrengen bij de verkiezingen van de volks vertegen- woordigende lichamen.

De initiatiefnemers denken eraan om aan elke PSA- er die enkele jaren in Suriname woonachtig is, het actief kiesrecht te verlenen. "In die richting denken we wel", zegt Bee. Hij benadrukt wel dat voor het passief kiesrecht (om gekozen te worden) de Surinaamse nationaliteit vereist blijft, evenals voor overheidsfuncties waarbij de Surinaamse nationaliteit bij wet- en/of regelgeving uitdrukkelijk is vereist.

Caricom burgers
Surinamers in Nederland reageren blij met de komst van de wet PSA. Deze biedt enkele bijzondere rechten aan de Surinamers in diaspora die andere buitenlanders niet hebben. Zo kunnen ze zonder een werkvergunning arbeid in Suriname verrichten. Robby Makka, voorzitter van Kenniskring Nederland - Suriname, noemt de PSA "een doorbraak, een historisch wetgevingsmoment en erkenning en huldiging voor Surinamers in het buitenland." Hij vindt dat de PSA ook geharmoniseerd moet worden met de status van Suriname in de Caricom. Daarom moet de PSA ook het recht meebrengen dat de Surinamers in diaspora ook de status krijgen van Caricom burgers.

Nieuw Front
Mahin Jankie, voorzitter van de Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) vindt het prijzenswaardig dat de coalitie met dit wetsontwerp is gekomen. Jankie levert veel kritiek op de Nieuw Front- regeringen die steeds hebben nagelaten met zo'n wet te komen. Zulks ondanks dat er herhaaldelijk vanuit de diaspora de oproep daartoe is gedaan. Jankie vindt dat de Nieuw Front-regeringen niet echt een voorstander zijn geweest van een diaspora beleid, anders waren ze daarmee allang gekomen. Hij ziet de PSA als een aanvullende wetgeving voor allen die buiten de Toescheidingsovereenkomst vallen.

De Toescheidingsovereenkomst regelt de nationaliteiten van Surinaamse Nederlanders terwijl de PSA allen accommodeert die niet daaronder vallen.

Ontwikkeling Suriname
Ook NPS Nederland-politicus Owen Venloo juicht het initiatief toe. Venloo is van mening dat er nu inderdaad na 37 jaar onafhankelijkheid, eindelijk een basis wordt gelegd voor een totaal alomvattend Surinaams diaspora regerings- beleid.

"Kortom de talenten en expertise van de Surinamers buiten Suriname kunnen nu beleidsmatig worden ingezet voor versnelde ontwikkeling van Suriname. Dit geldt natuurlijk altijd alleen voor die Surinamers buiten Suriname die dat zelf ook willen", zegt Venloo.