Publications

‘Jaarrede en Financiële Nota 2013 missen veerkracht!’

  • 28-09- 2012

De jaarrede en de Financiële Nota 2013 ademen teleurstelling’, zegt de fiscaal- en financieel jurist Robby Makka aan Dagblad Suriname. Er is volgens Makka wel gepoogd. ‘Er is wel een poging tot realisme en erkenning van fouten. Het heeft elementen van een sociaal contract, het lijkt op een fundamentele schuifbegroting, maar dat is het nog niet! Het voorgenomen succes heeft nog veel valkuilen. Het vorig jaar is 200 miljoen verschoven bij onderwijs, nu zelfs veel meer dan dat. De begroting heeft mogelijk foute exercities. Zo noemt het MOP een bedrag van 6.8 miljoen, dus per jaar is dat bijkans 1.5 miljoen meer, maar de begroting groeit maar met 350 miljoen. Het Planbureau moet opnieuw prognosticeren! Bij een armoedebestrijdingsbegroting moet het een in “alle factoren en actoren” rekenkundig model zijn. Maar er zijn nog veel zorgpunten: onderrealisatie, personeelskosten, discrepantie tussen wat eerder is aangegeven en wat nu in de jaarrede is gesteld. In elk geval is het geen “one man army”.’ Robby Makka besluit met de opmerking: “liever ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”.