Publications

“Loonsverhoging lanti is bijna 150 miljoen extra in de economie”

  • 15-10- 2012

In de Financiële Nota staat een overzicht van de totale geraamde apparaatskosten en beleidsprogramma’s, gealloceerd naar ministerie/directoraat voor 2012 en 2013. Voor het dienstjaar 2013 zijn de totale overheidsuitgaven begroot voor afgerond SRD 5.8 miljard , hetgeen een stijging betekent van SRD 350 miljoen ten opzichte van 2012. De totale geraamde uitgaven worden uitgesplitst in apparaatskosten en beleidsprogramma’s. De apparaatskosten die de personeelsgerelateerde kosten en de overige operationele en vaste kosten regarderen, zijn in 2013 begroot voor 2 miljard en vertonen in vergelijking met 2012 een stijging van SRD 180 miljoen (9.9%). De apparaatskosten houden in personeelskosten (SRD 1.361,4 miljoen), materiële kosten (SRD 467,2 miljoen), subsidies en bijdragen (SRD 29,0 miljoen) en aanschaffingen (SRD 152,0 miljoen). In reactie op deze cijfers zegt financieel rechtsgeleerde Robby Makka dat de ambtenaar “geen cijfer” is.

“Deze cijfers zijn decennialang “ongezond”. De overheid is ook anno 2012 een waterhoofd, een ongezonde werkgever: lage lonen, log en bureaucratisch zijn de kenmerken. Maar de ambtenaar is een dienaar van het volk, een dienstverlener, en verdient vanwege de politiek een andere behandeling.” Volgens Makka is “elke overleg tussen overheid en vakbonden zonder het bedrijfsleven in de economie, gelijk aan overspel en aan vreemdgaan”. “Het Tripartiet Overleg, SER of een platform voor sociaal economisch overleg is de basis voor duurzaam beleid, loonpolitiek en monetair politiek. De minister van Financiën moet hierbij altijd vakgericht betrokken worden. Financiële ruimte mag en kan er zijn, aanpassen is niet het probleem, maar als de prijzen omhoog gaan, is het zinloos. Bij 2 x 5% zal er ongeveer 150 miljoen SRD in de economie erbij komen. Overliquiditeit zonder afroming is “disbalans”. Het opgebouwde vertrouwen wordt kapotgeslagen, want vertrouwen komt langzaam, maar vertrekt heel snel.”

Volgens Makka heeft de overheid de ‘Public Sector’ niet hervormd, geen modern human resource management toegepast met mobiliteit, horizontale en verticale in- en uitstroom en is inflatiegevaar dreigend. “Inflatie is als tandpasta, eenmaal eruit krijg je die niet meer erin. De kunst is om niet te hard op de tube te drukken”, aldus Robby Makka. Volgens hem zal de ambtenaar meer dan ooit serieus genomen moeten worden en stevig en juist ingezet dienen te worden. “De ambtenaar is geen cijfer en de oproep is “don’t become a statistic”. Een 5% volgende maand en daarna nog een 5%, terwijl indexering niet gewenst is door de Centrale Bank, is een patstelling. Met cijfers, exercities en veel vertrouwen, met vooral goede argumenten, is “in overleg treden” alvorens welke aanpassing dan ook, verstandig”, aldus de deskundige.